iTunes: Så här flyttar du musik till en ny dator

När du skaffar ny dator kan iTunes hjälpa till med att flytta musik så att du kan spela och synkronisera från den nya datorn. Läs vidare för att få hjälp att välja det alternativ som passar dig bäst.

Dölj allt | Visa allt

Följande tabell visar de olika metoderna för att flytta musik från en gammal dator till en ny dator.

Hemmadelning Det enklaste alternativet, förutsatt att den nya datorn är ansluten till internet.
Extern diskenhet Kräver extra maskinvara men säkerhetskopierar iTunes-biblioteket.
Överföra köp Snabbast, men flyttar bara det innehåll som köpts från iTunes Store. Kräver även en iPhone, iPad eller iPod touch med innehållet.
Windows Flyttassistent Fungerar bäst för överflyttning från en gammal PC till en ny Mac och för över mer än iTunes.

Hemmadelning

Hemmadelning är ett enkelt sätt att hålla samtliga iTunes-bibliotek synkroniserade mellan olika datorer i hemmet. Mer information om Hemmadelning och synkronisering av bibliotek mellan två datorer finns att läsa på iTunes: Förstå Hemmadelning.

Obs! Alternativet gör att du kan dela musik mellan flera datorer om du fortsätter att använda dem, men det skapar inte någon bestående säkerhetskopia. Vill du skapa en bestående säkerhetskopia använder du en extern hårddisk eller CD-/DVD-skivor.


Följ stegen nedan om du vill använda Hemmadelning och kopiera musik från en gammal dator, där musiken redan finns, till en ny dator.

 1. Se till att iTunes 9 eller senare är installerat på båda datorerna.
 2. Öppna iTunes på båda datorerna.
 3. På gamla datorn:

  1. Om du redan har aktiverat Hemmadelning visas alternativet Stäng av Hemmadelning (konto) under Arkiv- > Enhetsmenyn. Om så är fallet fortsätter du till steg 7. Annars väljer du:
   • iTunes 11 eller senare: Arkiv > Enheter > Sätt på Hemmadelning från menylisten.
   • iTunes 9 or 10: Avancerat > Sätt på Hemmadelning från menyfältet.
  2. Markera symbolen för Hemmadelning på vänster sida om iTunes och markera musik, filmer eller TV-program därifrån.
  3. När du uppmanas till det anger du ditt Apple-ID och lösenord.
   Skärmen för att sätta på Hemmadelning i iTunes 11
  4. Klicka på Skapa Hemmadelning.

  På nya datorn:

  1. Klicka på menyn Affär och välj Auktorisera dator. Ange ditt Apple-ID och lösenord (som visades i menyn Avancerat i steg tre eller användes i steg fem).
  2. Välj Avancerat > Slå på Hemmadelning i menyfältet. 
  3. Välj symbolen Hemmadelning till vänster i iTunes.

   Obs! När Hemmadelning är aktiverat försvinner alternativet Hemmadelning till vänster i iTunes tills något Hemmadelnings-bibliotek hittas på någon annan dator.

  4. När den nya datorn ser Hemmadelning på den gamla datorn klickar du på Hemmadelning till vänster i iTunes på den nya datorn.
  5. I Hemmadelning markerar du innehållet i iTunes-biblioteket du vill föra över till den nya datorn eller väljer Redigera > Markera allt och välj allt. Sedan klickar du på knappen Importera i det nedre högra hörnet på iTunes.
  6. Vänta tills överföringen avslutats.

Överföra spellistor

Om du inte bara vill föra över innehållet utan även de spellistor du har till den nya datorn för du över en kopia av alla spellistor du har på den gamla datorn. När du vill göra det väljer du ArkivBibliotekExportera bibliotek på den gamla datorn. Spara den XML-fil som skapas på skrivbordet.

Skicka spellistorna till dig själv som en bilaga i ett e-postmeddelande, använd någon extern diskenhet eller använd fildelning när du vill flytta spellistor till den nya datorn. När filen väl är på den nya datorn öppnar du iTunes och väljer ArkivBibliotekImportera spellista. Importen tar bort alla de objekt från spellistorna som du inte delat via Hemmadelning.

Extern diskenhet

Alternativet kräver lite mer arbete än Hemmadelning, men förutom att ditt innehåll flyttas skapas det en säkerhetskopia av iTunes-biblioteket på den externa hårddisken.

Att tänka på innan du börjar:

 • Du kan använda de flesta iPod-modellerna som extern hårddisk.
 • Windows operativsystem känner inte igen Mac OS-formaterade enheter (HFS- eller HFS Plus-format). På grund av det kan du inte använda en Mac-formaterad iPod eller extern hårddisk när du vill flytta din musik till en Windows-PC. Läs iPod: Så här tar du reda på hårddiskformatet på iPod om du är osäker på vilket format den har.
 • Mac OS X kan läsa Windows-formaterade iPod-enheter och diskenheter. Detta innebär att det finns många sätt att migrera informationen från den gamla Windows-baserade datorn till den nya Mac-datorn.
 • Mac OS X: Om du vill säkerställa att externa diskenheter visas på skrivbordet väljer du Inställningar i menyn Finder. Se till att alternativen för Externa skivor och Hårddiskar är aktiverade.

Del 1: Hitta och samla ihop mappen iTunes Media

Genom att hitta och samla ihop ser du till att allt ditt innehåll finns på samma plats. Bestämma placering för mappen iTunes Media:

 1. Öppna iTunes-inställningarna:
  Mac: Välj iTunes > Inställningar.
  Windows: Välj Redigera > Inställningar.
 2. När du klickar på Avancerat visas var mappen iTunes Media finns.
 3. Om du inte tänker slutföra dessa steg nu kan det vara bra att se till att allt nytt innehåll som du lägger till i iTunes-biblioteket läggs till i mappen iTunes Media. När du vill göra det kontrollerar du så att kryssrutan bredvid Kopiera filer till mappen iTunes Media när du lägger till i biblioteket är markerad.
 4. Klicka på OK.
 5. I iTunes 9 väljer du Arkiv > Bibliotek > Organisera bibliotek... > Samla ihop filer.
  I iTunes 8.2.1 och tidigare väljer du Arkiv > Bibliotek > Samla ihop.
 6. Ett meddelande kan visas med texten: När du samlar ihop biblioteket kopieras all musik till mappen iTunes Media. Denna åtgärd kan inte ångras.

  Obs!

  Mac OS X: Som standard har iTunes i Mac OS X ett samlat bibliotek så detta alternativ ökar förmodligen inte mängden utrymme som krävs på hårddisken.
  Windows: Samla ihop gör att iTunes kopierar samtliga musikfiler som visas i iTunes till en central plats på datorn (mappen iTunes Media). De ursprungliga filerna blir nu dubbletter som du måste ta bort manuellt från deras olika platser om du inte vill att de tar upp extra diskutrymme. Denna process fungerar inte korrekt om det inte finns tillräckligt med hårddiskutrymme i datorn. Kontakta datortillverkaren eller Microsoft om du behöver mer information om hur du frigör utrymme för att kunna utföra denna åtgärd. 

 7. Klicka på Samla ihop.

Del 2: Kopiera mappen iTunes från den gamla datorn:

Så här kopierar du alla musikfiler (inklusive biblioteksfilen som innehåller alla spellistor och andra inställningar) till den externa skivenheten:

 1. Avsluta iTunes.
 2. Leta reda på den externa skivenheten:
  Mac OS X: På skrivbordet
  Windows: I Den här datorn
 3. Leta reda på iTunes-mappen.
  • Mac OS X: /Users/användarnamn/Musik
  • Windows XP: \Documents and Settings\användarnamn\My Documents\My Music\
  • Windows Vista: \Users\användarnamn\Musik\iTunes
  • Windows 7 och Windows 8: \Users\användarnamn\My Music\iTunes
 4. Dra iTunes-mappen till den externa skivenheten. Kopieringen påbörjas nu och det kan ta ett tag om du har mycket innehåll.

  Från en gammal Mac till extern skivenhet:
  Exempelbild på skivenhet på skrivbordet.

  Från en gammal Windows-PC till extern skivenhet:
  Exempelbild på skivenhet i Windows.

 5. När kopieringen är genomförd kontrollklickar (Mac) eller högerklickar (Windows) du på skivenheten och väljer alternativet Mata ut.
 6. Om du inte är säker på att det är OK att koppla från skivenheten stänger du av den gamla datorn innan du kopplar från kabeln.

Del 3: Förbereda iTunes i den nya datorn

Så här förbereder du iTunes i den nya datorn så att du kan ta emot all musik:

 1. Hämta och installera den senaste versionen av iTunes.
 2. Öppna iTunes i den nya datorn.
 3. Anslut den externa skivenheten till den nya datorn.

Del 4: Säkerhetskopiera all musik som redan finns i den nya datorn

Har du redan en del musik i iTunes på den nya datorn? I så fall följer du dessa steg och ser till att denna musik sparas eftersom vi ersätter den befintliga iTunes-mappen med mappen från den gamla datorn. Om inte så går du direkt till Del 5: Kopiera musik till den nya datorn.

Obs! Övrig information sparas inte för dessa spår, t.ex. betyg och antal uppspelningar.

 1. Öppna iTunes-inställningarna
  Mac OS X: Välj iTunes > Inställningar.
  Windows: Välj Redigera > Inställningar.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Klicka på knappen Återställ bredvid fältet Placering av mappen iTunes Media.

  knappen återställa

 4. Klicka på OK.
 5. I iTunes 9 och senare väljer du Arkiv > Bibliotek > Organisera bibliotek > Samla ihop filer.
  I iTunes 8.2.1 och tidigare väljer du Arkiv > Bibliotek > Samla ihop.
 6. Ett meddelande kan visas med texten: När du samlar ihop biblioteket kopieras all musik till mappen iTunes Media. Denna åtgärd kan inte ångras.

  Obs!

  Mac OS X: Som standard har iTunes i Mac OS X ett samlat bibliotek så detta alternativ ökar förmodligen inte mängden utrymme som krävs på hårddisken.
  Windows: Samla ihop gör att iTunes kopierar samtliga musikfiler som visas i iTunes till en central plats på datorn (mappen iTunes Media). De ursprungliga filerna blir nu dubbletter som du måste ta bort manuellt från deras olika platser om du inte vill att de tar upp extra diskutrymme. Denna process fungerar inte korrekt om det inte finns tillräckligt med hårddiskutrymme i datorn. Kontakta datortillverkaren eller Microsoft om du behöver mer information om hur du frigör utrymme så att du kan utföra denna åtgärd.

 7. Klicka på Samla ihop.
 8. Avsluta iTunes.

Del 5: Kopiera musik till den nya datorn

Så här kopierar du alla musikfiler (inklusive biblioteksfilen som innehåller alla spellistor och andra inställningar) till den nya datorn:

 1. Leta reda på följande mapp på den nya datorn:
  Mac OS X: /Users/användarnamn/Music
  Windows XP: \Documents and Settings\användarnamn\My Documents\My Music\
  Windows Vista: \Users\användarnamn\Musik\iTunes
  Windows 7 och Windows 8: \Users\användarnamn\Min Musik\iTunes
 2. Dra iTunes-mappen som finns på denna plats till skrivbordet.

  Från mappen Musik till skrivbordet i en ny Mac:

  Från mappen Min musik till skrivbordet i en ny PC:

 3. Leta reda på den externa skivenheten på den nya datorn:
  Mac OS X: På skrivbordet.
  Windows: I Den här datorn.
 4. Dubbelklicka på den externa skivenheten när du vill öppna den.
 5. Dra iTunes-mappen från den externa skivenheten till mappen Musik (Mac OS X) eller mappen Min musik (Windows) på den nya datorn (enligt steg 1 i denna del). Det kan ta en stund om du har mycket innehåll.

  Från den externa skivenheten till Musik-mappen på den nya Mac-datorn:
  [Skärmbild på iTunes till mappen Media]

  Från den externa skivenheten till den nya PC-datorn:
  [Skärmbild på iPod till ny Mac]

 6. Öppna iTunes.

Nu har du flyttat all musik, spellistorna och övrig information som betyg och antal uppspelningar från den gamla till den nya datorn.

Del 6: Lägg tillbaka musik som redan fanns på den nya datorn tillbaka i biblioteket

Gör så här om du redan har musik i den nya datorn och du vill lägga till den tillsammans med den musik du flyttade från den gamla datorn:

 1. Mac OS X: Välj Arkiv > Lägg till i bibliotek
  Windows: Välj Arkiv > Lägg till mapp i bibliotek.
 2. Navigera till iTunes-mappen på skrivbordet.
 3. Klicka på Välj (Mac OS X) eller OK (Windows).

Obs! Övrig information sparas inte för dessa låtar som fanns redan tidigare, t.ex. betyg och antal uppspelningar.

Överföra köp

Om iPhone-, iPad- eller iPod-enheten har ditt köpta innehåll från iTunes Store, kan du överföra det innehållet till en dator som är auktoriserad för ditt Apple-ID.

Obs! Detta alternativ fungerar enbart för innehåll du köpt i iTunes Store (till skillnad mot innehåll från andra källor, exempelvis CD-skivor du har importerat). För innehåll du inte köpt från iTunes Store sker synkronisering enbart på ett håll. Det innebär att innehållet kan kopieras från en dator till iOS-enheten, men kan inte kopieras från iOS-enheten till en dator.

 1. Öppna iTunes.
 2. Från menyn Affär väljer du Auktorisera den här datorn.
 3. Ange ditt Apple-ID och lösenord. Klicka sedan på knappen Auktorisera.
 4. Anslut enheten till datorn. Om den synkroniseras med ett annat iTunes-bibliotek kan du få frågan om du vill Radera och synkronisera eller Överför inköp.
 5. Om detta meddelande visas klickar du på Överför köp.
  Viktigt! Om du klickar på Radera och synkronisera raderar du allt befintligt innehåll på enheten. Innehållet ersätts sedan med innehållet som finns på datorn.
 6. Om du inte får alternativet att överföra inköp:
  • När du anslutit enheten till datorn visas dess symbol i iTunes. Klicka på symbolen.
  • I Arkiv- > Enhetsmenyn väljer du ”Överför köp från enhetsnamnet”.
   välj överför köp

 

Windows Flyttassistent

Du kan flytta över all data från din gamla Windows-PC till den nya Mac-datorn som har OS X Lion. Du kan läsa om hur du använder den här assistenten i OS X Lion: Om Windows Flyttassistent.

När du har överfört medierna:

 1. Om du inte tänker använda datorn, avauktoriserar du den med StoreAvaktivera den här datorn i iTunes.
 2. Om du har säkerhetskopierat iOS enheten till iTunes, säkerhetskopierar du enheterna på den nya datorn eller överför säkerhetskopiorna från den gamla datorn manuellt. Säkerhetskopiorna ska ligga i:
  • Mac: ~/Bibliotek/Application Support/MobileSync/Backup/
  • Windows XP: \Documents and Settings\(användarnamn)\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup\

   Obs! Öppna mappen Programdata snabbt genom att klicka på Start och välj sedan Kör. Skriv %appdata% och klicka på OK.

  • Windows Vista och Windows 7: \Users\(användarnamn)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

   Obs! För att snabbt komma åt mappen AppData klickar du på Start, sedan skriva %appdata% i sökfältet och trycka på returtangenten.

  • Windows 8: \Users\(användarnamn)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

   Obs!  För att snabbt komma åt mappen AppData, flyttaren du pekaren högst upp till höger, klickar på snabbknappen för förstoringsglaset, skriver in %appdata% och trycker på returtangenten.

 3. Om du använde iCloud på den gamla datorn för synkronisering, installerar du iCloud på den nya datorn.

Mer information om auktoriseringar eller hjälp med felsökning av Hemmadelning:

Mer information om säkerhetskopiering av innehållet i iTunes:

Mer information om att flytta information från en gammal PC till en ny Mac:

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
50% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)