iPhone: Kompatibilitet med hörapparater (HAC)

Den federala kommunikationskommissionen (FCC) har antagit kompatibilitetskrav för hörapparater (HAC) för digitala trådlösa telefoner. Den här artikeln behandlar HAC-klassificeringarna för iPhone-enheter som är kompatibla med hörapparater enligt FCC:s regler och information om att använda iPhone tillsammans med hörapparater.

iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 samt iPhone 6 Plus är kompatibla med hörapparater enligt FCC:s regler (HAC). HAC-klassificeringar för iPhone-enheter som är kompatibla med hörapparater listas nedan. Om du är osäker på vilken iPhone-modell du har kan du ta hjälp av Identifiera iPhone-modeller.

Klassificeringar för iPhone-enheter som är kompatibla med hörapparater (HAC)

iPhone 6 iPhone 6 A1549
A1586
M3, T43 Ja
iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T43 Ja

 

iPhone 5s

A1453

A1533

M3, T43

Ja

iPhone 5c

A1456

A1532

M3, T43

Ja

iPhone 5
(CDMA-modell)

A1429

M4, T43

Ja

iPhone 5
(GSM-modell)

A1428

M3, T43

Ja

iPhone 4s

A1387

Inte tillämpligt

Ja

iPhone 4
(CDMA-modell)

A1349

M4, T4

Nej

iPhone 4
(GSM-modell) med hörapparatsläge

A1332

3G-nät (850/1900 MHz): M4, T4

Nej

2G-nät (850 MHz): M3, T3

2G-nätverk (1 900 MHz): M33, T3

  1. Baserat på tester utförda av ett oberoende laboratorium enligt ANSI-standarden C63.19, ”American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids”.
  2. Kräver iOS 7 eller senare och en Made for iPhone-märkt hörapparat. Hör efter med hörapparattillverkaren att det finns stöd för din iPhone-modell.
  3. Med aktiverat Hörapparatsläge (iOS 5 eller senare, se nedan om du vill ha information).

Vad HAC-klassificeringar betyder

HAC-reglerna för kompatibilitet med hörapparater kräver att vissa telefoner ska testas och klassificeras enligt standarden C63.19 för kompatibilitet med hörapparater från ANSI (American National Standard Institute). ANSI-standarden när det gäller kompatibilitet med hörapparater innefattar två slags klassificeringar:

  • M: För reducerad radiofrekvensstörning för att möjliggöra akustisk koppling till hörapparater som inte fungerar i läge för T-spole (telecoil)
  • T: För induktiv koppling till hörapparater som fungerar i läge för T-spole (telecoil)

Dessa klassificeringar är indelade i en skala från ett till fyra, där fyra är den mest kompatibla. En telefon bedöms vara kompatibel med hörapparater enligt FCC-kraven om den klassificeras som M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling.

Klassificeringar för kompatibilitet med hörapparater innebär ingen garanti för att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med en viss telefon. Vissa hörapparater kan fungera bra med telefoner som inte uppfyller FCC-kraven för kompatibilitet med hörapparater. Om du vill vara säker på att en viss hörapparat fungerar bra med en viss telefon ska du använda dem tillsammans innan du köper dem.

Kompatibilitet med hörapparater och nyare trådlösa tekniker

Alla iPhone-enheter med HAC-klassificering har testats och bedömts kunna användas med hörapparater för några av de trådlösa tekniker som enheterna använder. Det kan dock finnas nyare trådlös teknik i den här telefonen som ännu inte har testats för användning med hörapparater. Det är viktigt att testa telefonens olika funktioner grundligt och på olika platser tillsammans med hörapparaten eller cochlearimplantatet för att kontrollera om du upplever störande ljud. Kontakta din serviceleverantör eller tillverkaren av den här telefonen för att få veta mer om kompatibilitet med hörapparater. Om du har frågor om retur- eller bytesrätt kontaktar du din servicepartner eller återförsäljaren som du köpte telefonen av.

Se till att din upplevelse av hörapparaten blir bästa möjliga

Mobiltelefoner innehåller radiosändare som kan störa effekten av hörapparater. Om du vill vara säker på att en viss hörapparat fungerar bra med en viss telefon ska du använda dem tillsammans innan du köper dem. Om du redan äger en iPhone och en hörapparat får du här några tips så att du kan vara säker på att din upplevelse blir den bästa möjliga.

iPhone och hörapparater fungerar i allmänhet bäst tillsammans i "M"-läge eller akustiskt kopplingsläge. Om du vill använda hörapparaten i det här läget ska du kontrollera att hörapparaten är inställd på "M" eller akustiskt kopplingsläge. Placera sedan iPhone-mottagaren nära hörapparatens inbyggda mikrofon (eller mikrofoner). Med andra ord ska du hålla iPhone-enheten mot huvudet på samma sätt som du skulle göra om du var på väg att ringa ett telefonsamtal. Hörapparaten tar emot ljud från iPhone-enheten via dess inbyggda mikrofoner. Pröva att använda iPhone-enheten i olika lägen i relation till hörapparaten för att uppnå bästa effekt. Om du till exempel placerar mottagaren strax ovanför örat kan det medföra bättre effekt för hörapparater med mikrofoner som sitter bakom örat. Om du har en iPhone 4 (GSM-modell), ska du aktivera Hörapparatsläge (se nedan).

Om det inte är möjligt att uppnå ett tillfredsställande resultat med akustisk koppling kan du pröva med att använda hörapparaten i T eller kopplingsläge för telespole. Om du vill använda hörapparaten i det här läget ska du se till att hörapparaten är inställd på "T" eller läget för telespole (alla hörapparater har inte detta läge). Om du har en iPhone 5 eller senare ska du aktivera Hörapparatsläge (se nedan).

Aktivera hörapparatsläge

Om du vill aktivera Hörapparatsläge på iPhone 4 (GSM-modell) med iOS 5 eller senare ska du gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. Hörapparatsläge på iPhone 4 (GSM-modell) minskar den mobila radions sändningseffekt på GSM 1 900 MHz-bandet vilket kan leda till minskad mobil täckning.

Om du vill aktivera Hörapparatsläge på iPhone 5 eller senare, ska du gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. På iPhone 5 modifierar hörapparatsläget telefonens ljudinställningar, vilket förbättrar kompatibiliteten med hörapparater som är inställda på "T" eller läget telespole.

”Made for iPhone”-märkta hörapparater

Apple har samarbetat med ledande tillverkare för att ta fram hörapparater särskilt för iPhone. Dessa hörapparater ger en energisnål, digital ljudupplevelse av hög kvalitet. Du kan även styra hörapparaten direkt från din iPhone. För dessa hörapparater måste du ha en iPhone 4s eller senare med iOS 7 eller senare.

"Bridge"-tillbehör för ljudströmning

En del tillverkare av hörapparater tillhandahåller särskilda "bridge"-tillbehör för hörapparater som tar emot ljudsignaler via Bluetooth från iPhone-enheten och återsänder ljudsignalerna med hjälp av upphovsrättsskyddade trådlösa tekniker för ljudströmning som är inbyggda i vissa hörapparater. Kontakta din audiolog eller tillverkare av hörapparater för att få veta mer.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)