Om säkerhetsinnehållet i Safari 5.0.3 och Safari 4.1.3

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 5.0.3 och Safari 4.1.3.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apples produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns här.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om sårbarheterna.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 5.0.3 och Safari 4.1.3

 • CFNetwork

  CVE-ID: CVE-2010-1752

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett stackspill uppstår i CFNetworks URL-hanteringskod. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Detta problem är åtgärdat genom förbättrad minneshantering. Tack till Laurent OUDOT på TEHTRI-Security som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3803

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekommer i WebKits hantering av strängar. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet avhjälps genom förbättrad gränskontroll. Tack till J23 som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3804

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Inverkan: Webbplatser kan spåra användare i smyg

  Beskrivning: Safari skapar slumptal för JavaScript-program med en förutsägbar algoritm. Det kan tillåta att en webbplats spårar en viss Safarisession utan att använda cookies, dolda element i formulär, IP-adresser eller andra tekniker. Den här uppdateringen åtgärdar problemet genom att använda en starkare slumptalsgenerator. Tack till Amit Klein på Trusteer som rapporterade detta problem.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1815

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av rullningsfält. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad minneshantering. Tack till thabermann som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3805

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett heltalsunderskott förelp,,er i WebKits hantering av WebSockets. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet avhjälps genom förbättrad gränskontroll. Tack till Keith Campbell och Cris Neckar vid Google Chrome Security Team, som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3259

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på skadlig webbplats kan leda till spridning av bilddata från en annan webbplats

  Beskriving: Ett problem med olika källor förekommer i WebKits hantering av bilder som skapats från kanvaselement. Besök på skadlig webbplats kan leda till spridning av bilddata från en annan webbplats. Problemet är åtgärdat genom förbättrad spårning av säkerhetskällor. Tack till Isaac Dawson och James Qiu på Microsoft och Microsoft Vulnerability Research (MSVR) som rapporterade felet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3808

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med ogiltig toning förekommer i WebKits hantering av redigeringskommandon. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av redigeringskommandon. Tack till wushi från team509 som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1812

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av urval. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Detta problem är åtgärdat genom förbättrad minneshantering. Tack till chipplyman som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3809

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med ogiltig toning förekommer i WebKits hantering av textbunden stilsättning. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av textbunden stilsättning. Tack till Abhishek Arya (Inferno) vid Google Chrome Security Team, som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1814

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Det finns ett minnesfel i WebKits funktion för hantering av formulärmenyer. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av formulärmenyer. Tack till Csaba Osztrogonac på University of Szeged som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3810

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: En skadlig webbplats kan förfalska adressen i adressfältet eller lägga till godtyckliga platser i historiken

  Beskrivning: Ett problem med olika källor förekommer i WebKits hantering av objekt i historiken. En skadlig webbplats kan förfalska adressen i adressfältet eller lägga till godtyckliga platser i historiken. Problemet är åtgärdat genom förbättrad spårning av säkerhetskällor. Tack till Mike Taylor på Opera Software som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3811

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av elementattribut. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Detta problem är åtgärdat genom förbättrad minneshantering. Tack till Michal Zalewski som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3812

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekommer i WebKits hantering av textobjekt. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet avhjälps genom förbättrad gränskontroll. Tack till J23 working i samarbete med TippingPoints Zero Day Initiative, som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3813

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: WebKit kan förhämta DNS även då det är avaktiverat

  Beskrivning: När WebKit stöter på ett HTML-länkelement som kräver förhämtning utför WebKit åtgärden även om förhämtning är avaktiverat. Detta kan leda till oönskade begäranden till fjärrservrar. Till exempel kan avsändaren av ett HTML-formaterat e-postmeddelande använda detta för att ta reda på om meddelandet har lästs. Problemet är åtgärdat genom bättre hantering av begäranden om förhämtning av DNS. Tack till Jeff Johnson på Rogue Amoeba Software som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3116

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Flera problem med tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av insticksprogram. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Dessa problem åtgärdas genom förbättrad minneshantering.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3257

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av elementfokus. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad minneshantering. Tack till VUPEN Vulnerability Research Team och den anonyme medarbetaren hos TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3816

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av rullningsfält. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Detta problem är åtgärdat genom förbättrad minneshantering. Tack till Rohit Makasana vid Google Inc. som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3817

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med ogiltig toning förekommer i WebKits hantering av CSS 3D-omvandlingar. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Problemet är åtgärdat genom förbättrad behandling av CSS 3D-omvandlingar. Tack till Abhishek Arya (Inferno) vid Google Chrome Security Team, som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3818

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av textbundna boxar. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Detta problem är åtgärdat genom förbättrad minneshantering. Tack till Abhishek Arya (Inferno) vid Google Chrome Security Team, som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3819

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med ogiltig toning förekommer i WebKits hantering av CSS-boxar. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av CSS-boxar. Tack till Abhishek Arya (Inferno) vid Google Chrome Security Team, som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3820

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Det förekommer ett problem med oinitierad minnesåtkomst i WebKits hantering av redigerbara element. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av redigerbara element. Tack till: Apple.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1813

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesfel förekommer i WebKits hantering av outlines för HTML-objekt. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad minneshantering. Tack till Jose A. Vazquez på spa-s3c.blogspot.com som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3821

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med minneskorruption förekommer i WebKits hantering av pseudoelementets ":första bokstav" i CSS:er (Cascading stylesheet). Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av pseudoelementets ":första bokstav". Tack till Cris Neckar och Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3822

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med icke initierade skrivare förekommer i webKits hantering av CSS-räknarformat. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Problemet är åtgärdat genom förbättrad behandling av CSS-räknarformat. Tack till kuzzcc som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3823

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av objekt i Geolocation. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Detta problem är åtgärdat genom förbättrad minneshantering. Tack till kuzzcc som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3824

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av "use"-element i SVG-dokument. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Detta problem är åtgärdat genom förbättrad minneshantering. Tack till wushi från team509 som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1822

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med ogiltig toning förekommer i WebKits hantering av SVG-element i icke-SVG-dokument. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av SVG-element. Tack till wushi från team509 som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-3826

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.4 eller senare, Mac OS X Server v10.6.4 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med ogiltig toning förekommer i WebKits hantering av färger i SVG-dokument. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av färger i SVG-dokument. Tack till Abhishek Arya (Inferno) vid Google Chrome Security Team, som rapporterade problemet.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: