iPod Hi-Fi: Förlänga batteriets livslängd

Ta hjälp av tipsen nedan för att förlänga upprepad uppspelningstid vid användning av iPod Hi-Fi med batterier.

 • Använd nya D-batterier av ett känt märke.
 • Undvik att använda batterier som är märkta "heavy duty".
 • Se till att samtliga sex batterier är av samma typ. Blanda inte olika typer av batterier (alkaliska, NiMh, uppladdningsbara).
 • Icke-uppladdningsbara batterier ger normalt en längre sammanhängande uppspelningstid än uppladdningsbara batterier.
 • Ladda iPod-enheten fullständigt innan du använder den med iPod Hi-Fi.
 • Spela iPod Hi-Fi på lägre volymnivå för att minimera tidsåtgången på maxvolym.
 • Undvik att använda iPod Hi-Fi vid extrema temperaturer (varmt eller kallt).
 • Om batterierna utsätts för extrema temperaturer ska du ge dem tid att svalna eller värmas upp till rumstemperatur innan du använder dem.
 • Vissa generiska batterier har kanske inte tillräckligt med strömstyrka för att kunna driva iPod Hi-Fi. Du kan jämföra batteristyrkor genom att jämföra specifikationerna för mAh-värdet för varje batteri.
 • Anslut iPod Hi-Fi till strömuttag närhelst det är möjligt.
 • Om du inte avser att använda iPod Hi-Fi under en längre period ska du ta ur batterierna. Därmed förlänger du den sammanhängande uppspelningstiden.
 • Koppla från iPod-enheten från iPod Hi-Fi när du inte använder det.
Publiceringsdatum: