Om Mac OS X v10.6.5-uppdateringen

Mac OS X v10.6.5-uppdateringen

Uppdatera datorn

Du bör säkerhetskopiera systemet innan du påbörjar installationen. Du kan använda Time Machine.

Avbryt inte installationsprocessen när du har börjat uppdatera systemet. Du kan få oväntade resultat om du har installerat modifieringar av systemprogramvaran från tredje part eller om du har modifierat operativsystemet på annat sätt.

Välj ProgramuppdateringApple-menyn () om du vill söka efter den senaste Apple-programvaran på Internet automatiskt, till exempel den här uppdateringen.

Om datorn inte är uppdaterad visas eventuellt andra programuppdateringar som du bör installera. När meddelandet "Programvaran behöver inte uppdateras" visas i Programuppdatering har alla tillgängliga uppdateringar installerats.

Observera att storleken på en viss uppdatering kan variera mellan olika datorer när den installeras via Programuppdatering. Kom också ihåg att vissa uppdateringar måste installeras före andra uppdateringar, och att du därför bör köra Programuppdatering flera gånger så att du är säker på att du har alla tillgängliga uppdateringar.

Du kan hämta installationsprogrammet för uppdateringen manuellt. Det är praktiskt om du behöver uppdatera flera datorer men inte vill hämta uppdateringen mer än en gång. De fristående installationsprogrammen finns på webbsidan Supporthämtningar.

Vad ingår?

Allmänna åtgärder och förbättringar

 • Förbättrar pålitligheten med Microsoft Exchange-servrar.
 • Åtgärdar prestandan på vissa bildhanteringsprocesser i iPhoto och Aperture.
 • Åtgärdar stabilitet och prestanda på grafiska program och spel.
 • Löser försening mellan utskrifter.
 • Åtgärdar utskriftsproblem för vissa HP-skrivare anslutna till AirPort Extreme.
 • Löser ett problem när kontakter dras från Adressbok till iCal.
 • Åtgärdar ett problem då ett objekt dras från en hög som gör att Dock inte döljs automatiskt.
 • Löser ett problem där Wikipedia-information inte visas korrekt i Ordlista.
 • Förbättrar prestandan för MainStage på vissa Mac-datorer.
 • Löser ett mellanrumsproblem med OpenType-typsnitt.
 • Förbättrar pålitligheten för vissa Bluetooth-punktskriftsskärmar.
 • Löser ett problem med VoiceOver vid bläddring på vissa webbplatser med Safari 5.
 • Förbättrar parkoppling av Magic Trackpad med Bluetooth.
 • Löser prestandaproblem med bildskärmar från tredje part som använder InstaPort-teknik.
 • Lägger till SSL-stöd för överföring av filer med iDisk.
 • Löser ett problem när 4 Photo Booth-bilder öppnas i Förhandsvisning.
 • Åtgärdar problem med tangentbordsreaktion i Dock när Spaces är aktiverat.
 • Löser ett problem med synkronisering av Adressbok med Google.
 • Åtgärdar ett problem när ett Mail-meddelande från någon med vissa tecken i namnet, som é eller ü, ska besvaras.
 • Förbättrar prestanda för användare som är knutna till Active Directory-domän.
 • Förbättrar tillförlitligheten i Ethernet-anslutningar.
 • Nu kan system med Mac Pro RAID-kort (tidigt 2009) installerat sättas i viloläge. Mer information finns i Mac Pro RAID-kort (tidigt 2009): Aktivera systemvila.
 • Förbättrar pålitligheten för fiberkanalsanslutningar, löser ett potentiellt problem med tillgänglighet för Xsan-volymer.
 • Lägger till RAW-kompatibilitet för flera digitalkameror.
 • Säkerhetsförbättringar: Mer information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns i den här artikeln.

Den här uppdateringen inkluderar även de förbättringar som fanns i Mac OS X v10.6.1-, 10.6.2-, 10.6.3- och 10.6.4-uppdateringarna.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: