Förstå hur multitasking och bakgrundsaktiviteter fungerar på din iPhone, iPad eller iPod touch

Multitasking innebär att appar kan utföra vissa uppgifter i bakgrunden medan du använder andra appar eller inte använder enheten alls. Med hjälp av multitasking kan du växla snabbt mellan appar och visa uppdaterat innehåll när du öppnar eller återvänder till appar.

Växla snabbt mellan appar

När du använder din iPhone, iPad eller iPod touch kan du växla snabbt från en app till en annan. När du återgår till en app kan du direkt fortsätta precis där du slutade. Multitasking försämrar inte prestandan hos appen i förgrunden och tömmer inte batteriet i onödan.

Så här växlar du snabbt mellan appar:

  1. Dubbelklicka på hemknappen för att visa nyligen använda appar.
    iPhone-skärm med nyligen använda appar.
  2. Svep till vänster eller höger för att hitta appen som du vill använda.
  3. Tryck på appen så att den öppnas.

Tillåta att appar uppdateras i bakgrunden

Vissa appar körs under en kort tid innan de försätts i ett nedstängt tillstånd. Det innebär att de inte är öppna eller används aktivt, och därmed inte förbrukar några systemresurser. När du återvänder till sådana appar öppnas de omedelbart.

Vissa appar kan fortsätta att köras i bakgrunden. Du kan tillåta att sådana appar uppdaterar sig själva genom att aktivera Bakgrundsuppdatering. Inställningarna innebär att apparna kan söka efter nytt innehåll eller hämta uppdateringar. De kan också hämta uppdaterat innehåll i bakgrunden när de tar emot push-notiser.

För att spara batteri uppdateras appar som körs i bakgrunden vid vissa händelser, till exempel när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, ansluten till en strömkälla eller när den används aktivt. iOS lär in mönster baserat på hur du använder din enhet och försöker att förutse när en app som körs i bakgrunden bör uppdatera. Systemet lär sig även när enheten normalt brukar vara inaktiv, till exempel på natten, för att förhindra att apparna uppdateras när du inte använder enheten. Appar kan även schemalägga bakgrundsuppdatering baserat på din plats.

Om du vill använda den här inställningen trycker du på Inställningar > Allmänt > Bakgrundsuppdatering.

iPhone-skärm som visar alternativet Bakgrundsuppdatering i Inställningar.

Viss bakgrundsaktivitet kan förekomma även om du stänger av Bakgrundsuppdatering.

Läs mer

Ta reda på vad du ska göra om en app stängs oväntat, slutar att svara eller inte går att öppna.

Ta reda på hur du justerar inställningarna på enheten för att maximera batteritiden.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
56% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)