Om säkerhetsinnehållet i Safari 5.0 och Safari 4.1

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 5.0 och Safari 4.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apples produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apples produktsäkerhet.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på "Apple Security Updates".

Safari 5.0

 • ColorSync

  CVE-ID: CVE-2009-1726

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Visning av en uppsåtligt skapad bild med en inbäddad ColorSync-profil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett heap-buffertspill finns i hanteringen av bilder med inbäddade ColorSync-profiler. Visning av en uppsåtligt skadlig bild med en inbäddad ColorSync-profil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad validering av ColorSync-profiler. Tack till Chris Evans i Googles säkerhetsteam, och Andrzej Dyjak som rapporterade detta problem.

 • ImageIO

  CVE-ID: CVE-2010-1411

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Öppning av en uppsåtligt skadlig TIFF-fil kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Flera heltalsöversvämningar i hanteringen av TIFF-filer kan leda till en heap-buffertöversvämning. Öppning av en uppsåtligt skadlig TIFF-fil kan leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs. Problemen avhjälps genom förbättrad gränskontroll. Tack till Kevin Finisterre på digitalmunition.com som rapporterade detta problem.

 • Safari

  CVE-ID: CVE-2010-1384

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: En URL med skadligt innehåll kan förvilla, vilket gör nätfiskeattackerna effektivare

  Beskrivning: Safari stöder infogningen av användarinformation i URL:er, som tillåter att URL:en anger användarnamn och lösenord för att autentisera användaren till nämnda server. Dessa URL:er används ofta för att förvilla användaren, vilket kan underlätta nätfiskeattacker. Safari är uppdaterat för att visa en varning innan du navigerar till en HTTP- eller HTTPS-URL som innehåller användarinformation. Tack till Abhishek Arya på Google, Inc. som rapporterade om problemet.

 • Safari

  CVE-ID: CVE-2010-1385

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i Safaris hantering av PDF-filer. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av PDF-filer. Tack till Borja Marcos vid Sarenet som rapporterade om problemet.

 • Safari

  CVE-ID: CVE-2010-1750

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i Safaris hantering av fönster. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad fönsterhantering. Det här problemet påverkar inte Mac OS X-systems.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1388

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows eller senare

  Effekt: Att dra eller klistra in länkar eller bilder kan leda till att information avslöjas

  Beskrivning: Ett implementeringsproblem förekommer i WebKits hantering av URL:er i urklipp. Besök på en skadlig webbsida och att dra eller klistra in länkar eller bilder kan leda till att filer skickas från användarens system skickas till en fjärrserver. Det här problemet åtgärdas genom ytterligare validering av URL:er i urklipp. Problemet påverkar inte Windows-system. Tack till Eric Seidel från Google Inc. som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1389

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Att dra eller klistra in ett objekt kan leda till en attack via manuskörning över flera platser

  Beskrivning: Att dra eller klistra in objekt från en plats till en annan kan leda till att scripten i objektet körs i innehållet på den nya platsen. Det här problemet åtgärdas genom ytterligare validering av innehållet innan det klistras in eller dras och släpps. Tack till Paul Stone vid Context Information Security som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1390

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats som använder UTF-7-kodning kan leda till en attack via manuskörning över flera platser

  Beskrivning: Ett kanoniseringsproblem förekommer i WebKits hantering av UTF-7-kodad text. En HTML-sträng kan lämnas kvar, vilket leder till en attack via manuskörning över flera platser eller andra problem. Det här problemet åtgärdas genom att ta bort stödet för UTF-7-kodning i WebKit. Tack till Masahiro Yamada som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1391

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att filer skapas på godtyckliga användarplatser

  Beskrivning: Ett sökvägsintrångsproblem förekommer i WebKits stöd för lokala lagrings- och Web SQL-databaser. Om den öppnas från ett programdefinierat schema som innehåller "%2f" (/) eller "%5c" (\) och ".." i URL:ens värddel, kan en skadlig webbsida leda till att databasfiler skapas utanför den angivna katalogen. Det här problemet åtgärdas genom kodning av tecken som kan ha särskild betydelse i sökvägar. Det här problemet påverkar inte webbsidor med http:- eller https:-scheman. Tack till: Apple.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1392

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits rendering av HTML-knappar. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad minneshantering. Tack till Matthieu Bonetti på VUPEN Vulnerability Research Team och wushi på team509 som arbetar med TippingPoint's Zero Day Initiative för att de rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1393

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att information avslöjas

  Beskrivning: Ett informationsspridningsproblem förekommer i WebKits hantering av CSS (Cascading Stylesheets). Om ett HREF-attribut i en stilmall ställs in på en URL som omdirigerar det, kan skript på sidan få åtkomst till den omdirigerade URL:en. Besök på en skadlig webbsida kan leda till att känsliga URL:er skickas till en annan webbsida. Det här problemet åtgärdas genom att den ursprungliga URL:en ändras till script, istället för den omdirigerade URL:en.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1119

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.1 eller senare, Mac OS X Server v10.6.1 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av attributmanipulering. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs. Det här problemet är åtgärdat genom förbättrad minnesreferensspårning. Tack till Vincenzo Iozzo och Ralf Philipp Weinmann i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative och Michal Zalewski på Google, Inc. som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1394

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via manuskörning över flera platser

  Beskrivning: Ett designproblem förekommer i WebKits hantering av HTML-dokumentfragment. Innehåll i HTML-dokumentfragment bearbetas innan ett fragment faktiskt läggs till ett dokument. Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via manuskörning över flera platser om en legitim webbsida försöker manipulera ett dokumentfragment som innehåller opålitlig data. Det här problemet åtgärdas genom att säkerställa att initial fragmenttolkning inte leder till sidoeffekter på dokumentet som skapade fragmentet. Tack till Eduardo Vela Nava (sirdarckcat) från Google Inc. som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1422

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Interaktion på webbplatser med skadligt innehåll kan orsaka oväntade åtgärder på andra webbplatser

  Beskrivning: Ett implementeringsproblem förekommer i WebKits hantering av tangentbordsfokus. Om tangentbordsfokusen ändras under bearbetningen av knapptryckningar, kan WebKit skicka en händelse till den nyligen fokuserade ramen, istället för ramen som hade fokusen när knapptryckningen gjordes. Användare på webbplatser med skadligt innehåll kan förmås att utföra oväntade åtgärder, som att initiera köp. Det här problemet åtgärdas genom att förhindra att knapptryckshändelser skickas om knapptrycksfokusen ändras under bearbetningen. Tack till Michal Zalewski vid Google Inc. som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1395

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till en attack via manuskörning över flera platser

  Beskrivning: Ett sökhanteringsproblem förekommer i WebKits hantering av DOM konstruktörsobjekt. Besök på en skadlig webbplats kan leda till en attack via manuskörning över flera platser. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av DOM konstruktörsobjekt. Tack till Gianni "gf3" Chiappetta vid Runlevel6 som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1396

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av borttagningen av element i behållaren. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs. Det här problemet är åtgärdat genom förbättrad minnesreferensspårning. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1397

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits rendering av ett urval när layouten ändras. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av urval. Tack till wushi Z från team509, som arbetar med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1398

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesmanipulationsproblem förekommer i WebKits hantering av beställda listinfogningar. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av listinfogningar. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1399

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Det förekommer ett problem med oinitierad minnesåtkomst i WebKits hantering av urvalsändringar i formulärinmatningselement. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av urval. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1400

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av testfältselement. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av textfältselement. Tack till wushi från team509 i samarbete med iDefense som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1401

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av pseudoelementets ":första bokstav" i CSS:er (Cascading stylesheet). Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av pseudoelementets ":första bokstav". Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1402

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett double free-problem förekommer i WebKits hantering av händelselyssnare i SVG-dokument. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av SVG-dokument. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1403

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med oinitierad minnesåtkomst förekommer i WebKits hantering av "använda" element i SVG-dokument. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av "använda" element i SVG-dokument. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1404

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av SVG-dokument med flera "använda" element. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av "använda" element i SVG-dokument. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1410

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett minnesmanipuleringsproblemet förekommer i WebKits hantering av kapslade "använda" element i SVG-dokument. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av kapslade "använda" element i SVG-dokument. Tack till Aki Helin vid OUSPG som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1749

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av CSS-körningar. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av CSS-körningar. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1405

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Det finns ett minnesanvändningsproblem i WebKits hantering av HTML-element med anpassad vertikal placering. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs. Det här problemet är åtgärdat genom förbättrad minnesreferensspårning. Tack till Ojan Vafai vid Google Inc. som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1406

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en HTTPS-sida som omdirigerar till en HTTP-sida kan leda till att information avslöjas

  Beskrivning: När WebKit omdirigeras från en HTTPS-sida till en HTTP-sida flyttas det refererande sidhuvudet till HTTP-sidan. Detta kan leda till spridning av känslig information i HTTP-sidans URL. Det här problemet åtgärdas genom att det refererande sidhuvudet inte flyttas när en HTTPS-sida omdirigerar till en HTTP-sida. Tack till Colin Percival vid Tarsnap som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1408

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till att fjärrangivna data skickas till godtycklig TCP-port

  Beskrivning: Ett problem med heltalstrunkering förekommer i WebKits hantering av begäran till TCP-portar som inte är standard. Besök på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till att fjärrangivna data skickas till godtycklig TCP-port Det här problemet åtgärdas genom att kontrollera att portnummer är inom det giltiga intervallet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1409

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till att fjärrangivna data skickas till en IRC-server

  Beskrivning: Vanliga IRC-serviceportar är inte inkluderade i WebKitets svarta lista över portar. Besök på en webbsida med skadligt innehåll kan leda till att fjärrangivna data skickas till en IRC-server. Detta kan medföra att servern vidtar oavsiktliga åtgärder i användarens ställe. Det här problemet åtgärdas genom att den påverkade porten läggs till WebKits svarta lista över portar.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1412

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av hovringshändelser. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av hovringshändelser. Tack till Dave Bowker på davebowker.com som rapporterade detta problem.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1413

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: En användares NTLM-användaruppgifter kan exponeras för en MITM-attack (Man-In-The-Middle)

  Beskrivning: Under vissa förhållanden kan WebKit skicka NTLM-användaruppgifter i klartext. Detta kan ge en MITM-angripare möjlighet att visa NTLM-användaruppgifterna. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av NTLM-användaruppgifter. Tack till: Apple.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1414

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av metoden för borttagning av underordnad DOM. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av borttagning av underordnade element. Tack till Mark Dowd på Azimuth Security som rapporterade detta problem.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1415

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med felaktig hantering av API förekommer i WebKits hantering av libxml-innehåll. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av objekt i libxml-innehållet. Tack till Aki Helin vid OUSPG som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1416

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det visas bilder från andra webbplatser

  Beskrivning: Ett problem med bildinfångande över flera webbplatser förekommer i WebKit. Genom att använda en arbetsyta med ett SVG-bildmönster kan en skadlig webbplats ladda upp och spara en bild från en annan webbplats. Det här problemet åtgärdas genom att läsning av arbetsytor med bilder som lästs in från andra webbplatser begränsas. Tack till Chris Evans från Google Inc. som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1417

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med minneskorruption förekommer i WebKits användning av HTTP-innehåll med CSS-stil med flera :efter pseudo-selektorer. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad användning av HTTP-innehåll. Tack till wushi från team509 som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1418

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via manuskörning över flera platser

  Beskrivning: Ett problem med inmatningsvalidering förekommer i WebKits hantering av ramelementets src-attribut. Ett attribut med ett javascript-schema och ledande mellanslag anses som giltigt. Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via manuskörning över flera platser. Den här uppdateringen åtgärdar problemet genom noggrann validering av ram.src innan URL:en refereras. Tack till Sergey Glazunov som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1419

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av dra och släpp när fönstret som är källan för dragningsoperationen stängs innan dragningsoperationen slutförts. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad minneshantering. Tack till kuzzcc, och Skylined vid Google Chrome Security Team, som rapporterade detta problem.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1421

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan ändra innehållet i urklipp

  Beskrivning: Ett designfel förekommer i implementeringen av JavaScript-funktionen execCommand. En webbplats med skadligt innehåll kan ändra innehållet i urklipp utan användarens inblandning. Det här problemet åtgärdas genom att tillåta urklippskommandon endast om de initierats av användaren. Tack till: Apple.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-0544

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via manuskörning över flera platser

  Beskrivning: Ett problem i WebKits hantering av URL med formatfel kan leda till en attack via manuskörning över flera platser när du besöker en webbplats med skadligt innehåll. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av URL:er. Tack till Michal Zalewski vid Google Inc. som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1758

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av objekt i DOM-området. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av objekt i DOM-området. Tack till Yaar Schnitman vid Google Inc. som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1759

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av metoden Node.normalize. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av metoden Node.normalize. Tack till Mark Dowd som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1761

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits rendering av HTML-dokumentunderträd. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av HTML-dokumentunderträd. Tack till James Robinson vid Google Inc. som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1762

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via manuskörning över flera platser

  Beskrivning: Ett designproblem förekommer i hanteringen av textområdeselement som innehåller HTML. Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via manuskörning över flera platser. Det här problemet åtgärdas med förbättrad validering av textområdeselement. Tack till Eduardo Vela Nava (sirdarckcat) från Google Inc. som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1764

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Besök på en webbplats som omdirigerar skickade formulär kan leda till spridning av information

  Beskrivning: Ett designproblem förekommer i WebKits hantering av HTML-omdirigering. När ett skickat formulär omdirigeras till en webbplats som också gör en omdirigering kan informationen i det skickade formuläret skickas till en tredje webbplats. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av omdirigeringar av HTTP. Tack till Marc Worrell vid WhatWebWhat som rapporterade om problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1770

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett teckensnittskontrollproblem förekommer i WebKits hantering av textnoder. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet ågärdas genom förbättrad teckensnittskontroll. Tack till wushi från team509 i samarbete med TippingPoint's Zero Day Initiative som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1771

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekommer i WebKits hantering av teckensnitt. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av teckensnitt. Tack till: Apple.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1774

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med minnesåtkomst utanför gränsen förekommer i WebKits hantering av HTML-tabeller. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet avhjälps genom förbättrad gränskontroll. Tack till wushi från team509 som rapporterade det här problemet.

 • WebKit

  Tillgänglig för: Mac OS X v10.4.11, Mac OS X Server v10.4.11, Mac OS X v10.5.8, Mac OS X Server v10.5.8, Mac OS X v10.6.2 eller senare, Mac OS X Server v10.6.2 eller senare, Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: En webbplats med skadligt innehåll kan se vilka webbplatser en användare har besökt

  Beskrivning: Ett designproblem förekommer i WebKits hantering av CSS :besökt pseudo-klass. En webbplats med skadligt innehåll kan ta reda på vilka webbplatser en användare har besökt Den här uppdateringen begränsar möjligheten för webbsidor att utforma sidor baserat på om länkarna besöks.

Obs! Safari 5.0 och Safari 4.1 åtgärdar samma typ av säkerhetsproblem. Safari 5.0 tillhandahålls för Mac OS X v10.5-, Mac OS X v10.6- och Microsoft Windows-system. Safari 4.1 tillhandahålls för Mac OS X v10.4-system.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: