iPhone och iPod touch: Kalibrera Nike+

När du använder iOS 4 eller senare, så har Nike+-programmet inte något alternativ för kalibrerat träningspass. Istället kan du kalibrera i slutet på vilket träningspass som helst.

Använd följande steg för att kalibrera Nike+:

 1. På iPhone eller iPod touch knackar du på Nike+ och påbörjar ett träningspass.
  • Obs! Du måste aktivera Nike+-programmet via Inställningar > Nike+ och länka till en Nike+-sensor för att kunna använda Nike+-funktionen.
 2. När du är klar med träningspasset knackar du på Kalibrera.

  Översikt

   
 3. Specificera den faktiska distansen och knacka på Klar.

  Kalibrering

   
 4. Knacka på Klar en gång till för att spara kalibreringen.

  Knacka på Klar

   

Du kan se datumet för den senaste kalibreringen på skärmen Träningspass i Nike+-programmet.

Träningspass

Obs! Efter uppdatering till iOS 4 från tidigare version av iOS kanske inte kalibreringsinformation visas på skärmen på Nike+ förrän efter ditt första träningspass.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: