Importera bilder och videor från din iPhone, iPad eller iPod touch till din Mac eller Windows PC

Läs om hur du importerar mediefiler som du spelat in eller sparat på din iOS-enhet till datorn.

Importera mediefiler till en Mac

Använd iPhoto, Image Capture eller Aperture till att importera mediefiler från din iOS-enhet. När du har importerat kan du redigera dina bilder och videor, skapa filmer med dina videoklipp, sätta samman fotoböcker och mer.

iPhoto och Image Capture

Läs om hur du importerar bilder med iPhoto.

Läs om hur du överför bilder med Image Capture.

Aperture

Läs om hur du importerar bilder direkt till Aperture.

Importera mediefiler till en Windows PC

Innan du importerar dina mediefiler:

Windows 8: Läs om hur du importerar bilder och videor från en kamera, telefon eller DVD (Windows hjälp)
Windows 7 och Windows Vista: Läs om hur du hämtar bilder från din kamera till din dator (Windows Hjälp)

Om din dator inte känner igen en ansluten iPhone, iPad eller iPod touch som en kamera och inte låter dig importera bilder till din dator kan du läsa mer om hur du löser problemet.

Läs mer

  • iPhoto, Image Capture och Aperture är inte de enda program som du kan använda till att importera bilder till din dator.
  • Läs mer om hur du använder en kamera med din Mac.
  • Läs mer om att använda Bildström för att importera bilder till datorn.
  • När du har importerat dina bilder från din iOS-enhet eller Sparade bilder, kan du använda iTunes till att synkronisera dem tillbaka till din enhet.
  • Du kan enbart importera bilder och videor du tagit med den inbyggda kameran eller på annat sätt sparat på enheten. Du kan inte importera bilder och videor som du har synkroniserat från iTunes.
  • Om du importerar bilder och videor från enheten till en Windows-dator kan vissa bilder och videor få fel bildriktning. Vissa bildhanteringsprogram från tredje part för Windows visar iOS-bilder med rätt bildriktning utan att bilderna behöver roteras. Använd iTunes för Windows om du vill spela upp videor med rätt bildriktning på datorn.
  • Windows XP kan kanske inte importera videor större än 500 MB utan iTunes installerat, ett tredjepartsprogram eller uppdaterade drivrutiner.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
28% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)