Time Machine: Om "Time Machine fullföljde en verifikation av dina säkerhetskopior. För att förbättra tillförlitligheten måste Time Machine skapa en ny säkerhetskopia åt dig."

Apple har identifierat ett problem i vissa Time Capsule-system som kan orsaka att tidigare säkerhetskopieringar blir otillgängliga. Time Capsule Backup-uppdateringen förbättrar tillförlitligheten i påverkade Mac OS X v10.6-system genom att skapa en ny säkerhetskopia.

Efter att du har installerat Time Capsule Backup Update kan det här varningsmeddelandet visas innan din nästa schemalagda Time Machine-säkerhetskopiering:

Time Machine fullföljde en verifikation av
dina säkerhetskopior. För att förbättra tillförlitligheten måste Time
Machine skapa en ny säkerhetskopia åt dig.

Klicka på alternativet Starta ny säkerhetskopiering för att skapa en ny säkerhetskopia. Detta kommer att
ta bort din befintliga säkerhetskopiehistorik. Detta kan ta
flera timmar.

Klicka på alternativet Säkerhetskopiera senare för att bli påmind imorgon. Time
Machine kommer inte att utföra några säkerhetskopieringar under den här tiden.

Dialogruta som frågar om du vill starta en ny säkerhetskopiering eller säkerhetskopiera senare

Klicka på knappen Starta ny säkerhetskopiering för att skapa en ny säkerhetskopia. Detta kommer att ta bort din befintliga säkerhetskopiehistorik. Detta kan ta flera timmar. Tips! För att underlätta processen Starta ny säkerhetskopiering, kan du ansluta Mac-datorn tillfälligt till Time Capsule via en Ethernet-kabel.

Obs! Om du väljer alternativet Säkerhetskopiera senare kommer dialogrutan att dyka upp igen om 24 timmar. Time Machine kommer inte att utföra några säkerhetskopieringar under den här tiden. Du kan komma åt dialogen när som helst genom att välja alternativet Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menytillbehöret eller genom att klicka och hålla ned Time Machine-symbolen i Dock.

Tips! Med Mac OS X v10.6.4 eller senare kan du initiera en verifiering av Time Capsule-baserade Time Machine-säkerhetskopior. Håll ned knappen Alternativ och klicka på Time Machine-menyfältsobjektet. Välj Verifiera säkerhetskopia från Time Machine-menyn.

Om du använder Mac OS X v10.5 ska du följa dessa instruktioner för att avgöra om du bör starta en ny säkerhetskopiering:

Obs! Detta kan ta flera timmar, så du rekommenderas att ansluta Mac-datorn till Time Capsule med hjälp av en Ethernet-kabel för bättre prestanda.

  1. I menyn Apple väljer du Systeminställningar.
  2. Välj Time Machine i menyn Visa.
  3. Dra reglaget till Av för att avaktivera Time Machine säkerhetskopiering.
  4. Öppna Skivverktyg under Program/Verktyg.
  5. Öppna ett Finder-fönster och leta fram Time Capsule i sidofältets avsnitt Delade.
  6. Klicka på Time Capsule. Vid behov anger du lösenordet. 
  7. Leta fram skivavbilden för Time Machine-säkerhetskopian (skivavbildens namn innehåller datornamnet).
  8. Dra skivavbilden till sidofältet Skivverktyg.
  9. Markera skivavbilden och klicka därefter på Verifiera.
  10. Om Skivverktyget rapporterar felet "Fel: Verifiering eller reparation av filsystemet misslyckades", så måste du starta en ny säkerhetskopiering. Obs! Reparera inte skivavbilden med Skivverktyget.

För att starta en ny säkerhetskopiering av Mac-datorn väljer du Säkerhetskopiera nu från Time Machine-symbolen i menyfältet.

Publiceringsdatum: