Mac OS X v10.6: Sätta samman PDF-dokument med hjälp av Förhandsgranskning

Den här artikeln beskriver hur du kopierar sidor från olika PDF-dokument till ett enda dokument med hjälp av Förhandsgranskning i Mac OS X v10.6 eller senare.

 1. Öppna de PDF-dokument som du vill sätta samman i Förhandsgranskning.
 2. Visa sidofältet i alla fönster i Förhandsgranskning. Om sidofältet inte visas kan du klicka på Sidofältsknappen i Förhandsgranskningens verkstygsfält eller välja Visa > Sidofält > Visa sidofält.
 3. Kontrollera att sidofältet är konfigurerat för att visa miniatyrbilder (detta är standardvyn). Om sidofältet inte visar miniatyrbilder väljer du Visa > Sidofält > Miniatyrbilder.
 4. Dra miniatyrbilderna från ett PDF-dokument (källdokumentet) till miniatyrbilden av det andra PDF-dokumentet (måldokumentet) och släpp musen eller styrplattans knapp när markören visar en grön cirkel med ett plustecken i. Detta kopierar samtliga sidor i källdokumentet och lägger till dem i slutet av måldokumentet.
  Sätt samman enkelsidiga PDF-dokument med Förhandsgranskningens sidofält
  Obs! Om PDF-dokumentet som du sätter samman redan har flera sidor, kan du välja att enbart kopiera vissa sidor från källdokumentet. Du kan också välja att sätta in de kopierade sidorna mellan befintliga sidor i måldokumentet. En grå cirkel med en pil visas över miniatyrbilden av en PDF med flera sidor. Om pilen pekar åt vänster kan du klicka på den för att se miniatyrbilder av alla sidorna i PDF-dokumentet. Välj sedan de sidor du vill kopiera och dra dem över till miniatyrbilden av måldokumentet. Om måldokumentet har flera miniatyrbilder som visas i sidofältet kan du dra de kopierade sidorna till den exakta platsen där du vill att sidorna ska läggas till. En blå stapel visas mellan de sidor där de kopierade sidorna kommer att läggas till.
  Sätt samman flersidiga PDF-dokument med Förhandsgranskningens sidofält
 5. Om sidorna i måldokumentet visas i fel ordning kan du klicka på den grå cirkeln med pilen som visas över miniatyrbilden. Då kommer pilen att peka åt höger och du kan dra miniatyrbilderna av de enskilda sidorna i önskad ordning.
 6. Då måldokumentet innehåller alla de sidor du vill och de är i rätt ordning kan du välja Arkiv > Spara som för att spara ett nytt PDF-dokument som innehåller alla de sammansatta sidorna eller så kan du välja Arkiv > Spara för att ersätta originalversionen av måldokumentet med den version som innehåller alla de sammansatta sidorna.

  Obs! Spara eller Spara som kommer enbart att spara det dokument som visas på skärmen, inte alla de dokument som visas i sidofältet. Förhandsgranskningens namnfält kommer att visa namnet på det aktuella PDF-dokument som visas, hur många sidor som finns i det aktuella dokumentet, hur många olika (inte sammansatta) PDF-dokument som finns i det aktuella fönstret och det totala antal sidor i alla dokument som är öppna i det aktuella fönstret. Exempelvis ser du i den andra skärmbilden ovan att "About Stacks.pdf" är en enkelsidig PDF som visas, men Förhandsgranskningens fönster innehåller ett andra dokument med flera sidor. Om du väljer Spara medan "About Stacks.pdf," visas kommer det enkelsidiga dokumentet att sparas, men inte det flersidiga "About Downloads.pdf" som också är öppet i samma fönster.
Publiceringsdatum: