Om Mac OS X v10.6.3-uppdateringen

Läs vad som inkluderas med nya uppdateringen av Mac OS X v10.6.3 och tips på hur du uppdaterar ditt system till den senaste programvaruversionen.

Mac OS X 10.6 Snow Leopard boxMac OS X v10.6.3-uppdateringen

Uppdatera datorn

Du bör säkerhetskopiera systemet innan du påbörjar installationen. Du kan använda Time Machine.

Avbryt inte installationsprocessen när du har börjat uppdatera systemet. Du kan få oväntade resultat om du har installerat modifieringar av systemprogramvaran från tredje part eller om du har modifierat operativsystemet på annat sätt.

Välj ProgramuppdateringApple-menyn (), så söker datorn automatiskt efter den senaste Apple-programvaran på Internet, till exempel den här uppdateringen.

Om datorn inte är uppdaterad visas eventuellt andra programuppdateringar som du bör installera. När meddelandet "Programvaran behöver inte uppdateras" visas i Programuppdatering har alla tillgängliga uppdateringar installerats.

Observera att storleken på en viss uppdatering kan variera mellan olika datorer när den installeras via Programuppdatering. Kom också ihåg att vissa uppdateringar måste installeras före andra uppdateringar, och att du därför bör köra Programuppdatering flera gånger så att du är säker på att du har alla tillgängliga uppdateringar.

Du kan hämta installationsprogrammet för uppdateringen manuellt. Det är praktiskt om du behöver uppdatera flera datorer men inte vill hämta uppdateringen mer än en gång. De fristående installationsprogrammen finns på webbsidan Supporthämtningar.

Vad ingår?

den här webbsidan finns mer information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen.

Generella korrigeringar i operativsystemet och förbättringar för:

 • prestandan på Logic Pro 9 och Main Stage 2 i 64-bitarsläge.
 • skrivarpålitlighet.
 • pålitlighet vid viloläge/väckning vid användning av Bonjours fjärrväckning.
 • ett färgproblem för HD-innehåll i iMovie.
 • lysande, fästa eller mörka pixlar vid visning av video via den inbyggda iSight-kameran i iMac (sent 2009).
 • ett problem där Finder rapporterar ett -36-fel vid kopiering av kataloger till en enhet som är formaterad som FAT32.
 • pålitlighet i fotoskärmsläckare.
 • kompabilitetsproblem med OpenGL-baserade program.
 • ett problem som gör att skuggorna av Aperture-böcker i PDF blir svarta i stället för gråa.
 • ett problem där mikrofonnivån i iChat inte kan öka volymen efter att den sänkts för att förhindra rundgång.
 • pålitlighet för vissa tredje parters USB-enheter.
 • kontoinställningspanelen kan nu begränsa inloggningen till medlemmar i grupper hemmahörande på icke-Apple katalogtjänster, som exempelvis Active Directory.
 • ordning på DNS-förfrågningar enligt Nätverksinställningar och DNS-pålitlighet. Mer information om hur Mac OS X v10.6 behandlar DNS-servrar som inte svarar finns i den här artikeln.
 • pålitlighet och kompabilitet för QuickTime X.
 • Datainsamling: Mac OS X v10.6.3 kan samla in diagnostisk och användningsinformation från din Mac och automatiskt skicka den till Apple för analys. Informationen samlas enbart in efter ditt uttryckliga medgivande och skickas anonymt till Apple. Mer information finns i den här artikeln.
   

AirPort och trådlösa nätverkskorrigeringar för:

 • generell pålitlighet för trådlösa anslutningar.
 • förbättringar av pålitlighet för 802.1X, inklusive nätverksanslutningar och WPA2.
 • pålitlighet vid viloläge/väckning för aktuella modeller av iMac då de är anslutna till 2,4GHz trådlösa nätverk.
   

Datum och tid-korrigeringar för:

 • regler för sommartid återspeglar bättre de förändringar som gjorts i områden inklusive Argentina, Fiji, Pakistan och Antarktis.
   

Katalogtjänst-korrigeringar för:

 • ett problem som kunde göra systemet instabilt eller att det inte svarade vid samband med en LDAP-server med SSL.
 • ett problem där 802.1X Loginwindow Profile är på plats men det trådlösa nätverket inte är tillgängligt; katalogautentisering över Ethernet fungerar nu.
   

Filtjänst-korrigeringar för:

 • ett problem som kunde göra att filer från Microsoft Office 2008 inte sparades på en SMB servervolym.
 • problem med kopiering, namnbyte och radering av filer på en SMB servervolym.
 • klartextautentisering till en SMB-filserver.
   

iCal-korrigeringar för:

 • ändra inbjudningslistan för ett enda tillfälle av en återkommande händelse.  Sådana ändringar "bokar inte längre av" platsen för mötet.
 • ett problem med nya inbjudningar i Microsoft Exchange-server som inte visades i meddelandepanelen.
 • korrekt visning i Microsoft Exchange av återkommande händelser med bestämda datum. Mer information finns i den här artikeln.

Mail-korrigeringar och förbättringar för:

 • ett problem som gjorde att bakgrundsfärgerna i meddelande visades felaktigt i Mail.
 • signering och kryptering av meddelande, som vid användning av Entrust PKI (Public Key Infrastructure).
 • synkronisering av postlådan "Skickat" på Microsoft Exchange-server.
 • ett problem som kunde göra att Mail raderade postlådor på en Microsoft Exchange-server som ligger bakom en Internet-belastningsutjämnare.
   

Mobila konto-korrigeringar och förbättringar för:

 • synkronisering av hemkatalogen då hemkatalogen är sparad på en SMB-filserver.
 • korrekt varning för mobila användare på Active Directory-domäner om kommande utgångsdatum för lösenord.
 • skapa en mobilt konto som har smart card-autentisering utan att behöva använda ett kommandoradsverktyg.
 • pålitlighet vid synkronisering av bakgrunder.
   

MobileMe-korrigeringar och förbättringar för:

 • ett problem där filmer inte kunde visas i Safari vid besök på www.me.com/gallery.
 • pålitlighet för iDisk Sync.
 • pålitlighet vid synkronisering av kalendrar.

Föräldrakontroll-korrigeringar och förbättringar för:

 • återställning av funktionaliteten för Safaris bokmärken för användare av föräldrakontroll.
 • bättre hantering av Safaris bokmärken vid användning av föräldrakontroll.
 • mer pålitliga begränsningar av programöppningar vid användning av föräldrakontroll.
   

Rosetta-korrigeringar för:

 • ett problem som hindrade att filer med tecknen # och & i namnen öppnades i Rosetta-program.
   

Korrigeringar och förbättringar för systemavbildning:

 • asr-kommandot, som nu accepterar alternativet "--allow fragmented catalog" för återskapande av avbilder med fragmenterad katalogfil. Vill du ha mer information skriver du in ''man asr'' i Terminal.
 • installationskommandot, som nu kan användas för uppgradering av ett Mac OS X v10.5-system med installerad QuickTime 7 Pro-nyckel till Mac OS X v10.6.
   

Time Machine-korrigeringar och förbättringar för:

 • pålitlighet för säkerhetskopior från Time Machine-till-Time Capsule, inklusive flera datorer.
 • ett problem med Time Machine där säkerhetskopior av system kunde återställas på icke stödda Mac-inställningar.
 • ett problem där en säkerhetskopia i Time Machine ibland inte fungerade vid användning av AirPort-anslutning.
   

Xsan-korrigeringar och förbättringar för:

 • pålitlighet i fiberanslutningarna till en Xserve RAID.
 • ett problem som kunde orsaka att storleken på vissa fiberkanals-LUNar rapporterades fel.

 

Mac OS X v10.6.3 kombi-uppdatering innehåller också de förbättringar som finns i Mac OS X 10.6.1-uppdateringen och Om Mac OS X 10.6.2-uppdateringen.

För att få alla förbättringar enligt ovan kräver vissa system Mac OS X v10.6.3 tilläggsuppdatering som kan hämtas via Programuppdatering.

Tips! Om inte Mac OS X v10.6.3 tilläggsuppdatering visas i Programuppdatering behöver du inte installera den.

Obs! Tilläggsuppdateringen är för alla system som uppdaterats från Mac OS X v10.6 med Mac OS X kombi-uppdatering v10.6.3, bygge 10D573. Den behövs inte på system som uppdaterats från Mac OS X v10.6.1 eller 10.6.2 och den behövs inte på system som uppdaterats från Mac OS X v10.6 med Mac OS X kombi-uppdateringen v10.6.3, v1.1.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: