Använda punktskriftsvisare (Braille) i Mac OS X v10.6

Här kan du få veta vilka vanliga punktskriftsvisare från tredje part som stöds av Mac OS X v10.6 Snow Leopard, och hur de ska ställs in för att utnyttja VoiceOver.

Mac OS X v10.6 Snow Leopard stöder både USB- och Bluetooth-aktiverade punktskriftsvisare. Vissa vanliga punktskriftsvisare från tredje part som stöds av Mac OS X v10.6 kan utnyttja antingen USB eller Bluetooth som det primära anslutningssättet.

Använda USB-punktskriftsvisare

Mac OS X 10.6.2 eller senare rekommenderas för användning av enheter som utnyttjar USB-anslutning (använd Programuppdatering för senaste uppdatering). Om din punktskriftsvisare ansluter via USB-kabel ska den ställa in sig själv då den ansluts till din Mac.

Punktskriftsvisaren ska komma upp i VoiceOver-verktyg efter att punktskrift valts genom att klicka på Bildskärmar.

Använda Bluetooth-punktskriftsvisare

 1. Om din punktskriftsvisare ansluter via Bluetooth kontrollerar du att visaren är aktiverad. Se också till att Bluetooth är aktiverat genom att klicka på Bluetooth-symbolen i menyfältet, eller genom att öppna Bluetooth-inställningar i Systeminställningar.
 2. Öppna VoiceOver-verktyg som upptäcker Bluetooth-aktiverade punktskriftsvisare i närheten av din Mac. Det kan krävas att du klickar på "+" för att ställa in en Bluetooth-punktskriftsvisare.

  Bilden visar Punktskrift valt, men ingen visare upptäckt ännu
   
 1. Vissa punktskriftsvisare har Bluetooth som ett alternativ; om det inte finns tillgängligt på din punktutskriftsvisare bör du överväga att istället använda en USB-anslutning till din Mac.
 2. Välj din punktutskriftsvisare i listan och klicka på Välj. Ett fönster med en parkopplingsbegäran visas.

  Exempel på en parkopplingsbegäran som begär Bluetooth-enhetens lösenord
   
 3. Ange enhetens lösenord. Om inga siffror anges i fönstret (som ovan) kan du prova med koderna 0000 eller 1234. Kontrollera i de källor som medföljde punktskriftsvisaren för att se vilke lösenord som ska användas.
 4. Då parkopplingen är gjord ska punktskriftsvisaren ställa in sig automatiskt och bli tillgänglig i VoiceOver-verktyg.  

  Exempel på punktskriftsvisare i Braille-avsnittet i VoiceOver-verktyg

Obs! Om du följer stegen för inställning av din stödda punktskriftsvisare, men inte kan ställa in enheten, kan du överväga att ställa in bildskärmen för Braille Terminal Mode och upprepa stegen ovan.

Punktskriftsvisare som stöds i Mac OS X v10.6

Alla enheter nedan ansluter via USB om inget annat anges. 

Alva/Optelec

 • Alva BC 640 USB och Bluetooth
 • Alva BC 680 USB och Bluetooth
 • Alva 544 Satellite
 • Alva 544 Satellite Traveller
 • Alva 570 Satellite Pro
 • Alva 584 Satellite Pro
 • Optelec Voyager 44 

American Printing House for the Blind (APH)

 • Refreshabraille 18 USB och Bluetooth

Baum

 • Conny/VarioConnect 12 Bluetooth
 • PocketVario 24 USB och Bluetooth
 • SuperVario 32 USB och Bluetooth
 • SuperVario 40 USB och Bluetooth
 • SuperVario 64 USB och Bluetooth
 • SuperVario 80 USB och Bluetooth
 • VarioConnect 24 USB och Bluetooth
 • VarioConnect 32 USB och Bluetooth
 • VarioConnect 40 USB och Bluetooth
 • VarioPro 64
 • VarioPro 80

Eurobraille

 • Esys 12 USB och Bluetooth
 • Esys 40 USB och Bluetooth

Freedom Scientific

 • Focus 40
 • Focus 80
 • PAC Mate 20
 • PAC Mate 40
 • PAC Mate BX420 (endast bildskärm)
 • PAC Mate BX440 (endast bildskärm)
 • PAC Mate QX420 (endast bildskärm)
 • PAC Mate QX440 (endast bildskärm)

GW-Micro/HIMS

(Obs! Du måste ha en Bluetooth-modul för att ansluta BrailleSense via Bluetooth.)

 • BrailleSense USB och Bluetooth
 • BrailleSense Plus USB och Bluetooth
 • SyncBraille 20
 • SyncBraille 32

HandyTech

 • Braille Star 40 USB och Bluetooth
 • Braille Star 80
 • Braille Wave USB och Bluetooth
 • Braillino Bluetooth
 • Easy Braille USB och Bluetooth

Humanware

 • BrailleConnect 12 USB och Bluetooth
 • BrailleConnect 24 USB och Bluetooth
 • BrailleConnect 32 USB och Bluetooth
 • BrailleConnect 40 USB och Bluetooth
 • Brailliant 24 USB och Bluetooth
 • Brailliant 32 USB och Bluetooth
 • Brailliant 40 USB och Bluetooth
 • Brailliant 64 USB och Bluetooth
 • Brailliant 80 USB och Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 18 Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 32 Bluetooth
 • BrailleNote PK Bluetooth

Nippon Telesoft

 • Seika Version 3

Papenmeier

 • Braillex Trio USB och Bluetooth


Mac OS X 10.5 information

Ta reda på mer om USB-punktskriftsvisare med Mac OS X v10.5 Leopard, och se efter vilken punktskriftsvisare som stöds i Leopard här. Mac OS X v10.5.3 (eller senare) rekommenderas starkt.

Om du använder en äldre version av Mac OS X än 10.5.3 bör du hämta och installera Braille Display Update 1.0 för att använda GW Micro BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, HandyTech Easy Braille, Braille Star 40, Braille Star 80, HIMS BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, Nippon Telesoft Seika Version 3 eller Papenmeir Braillex Trio punktskriftsvisare.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: