Om säkerhetsinnehållet för AirPort-basstationens uppdatering 2010-001

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet för AirPort-basstationens uppdatering 2010-001.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apples produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
  • CVE-ID: CVE-2009-2822

    Tillgänglig för: Mac OS X v10.5.7 och senare, Windows 7, Vista, XP

    Problem: En icke auktoriserad användare kan vara i stånd att ansluta till ett begränsat nätverk som använder nätverksförlängare

    Beskrivning: En AirPort-administartör kan begränsa åtkomst till ett nätverk genom att specificera en MAC-adress-ACL. Det finns ett problem då MAC-adress-ACL:er inte sprids korrekt till nätverksförlängare. Det kan göra att en icke auktoriserad användare kan få åtkomst till ett nätverk som är begränsat av MAC-adress-ACL. Denna uppdatering löser problemet genom förbättrad distribution av inställningar till nätverksförlängare. Tack till Guido Lamberty som rapporterade problemet.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: