Om Wireless Mouse-programuppdatering 1.0 Mac OS X v10.5 för Leopard

Installera programvaran för att kunna utnyttja Multi-Touch-funktionerna på din Magic Mouse. Mac OS X v10.5.8 krävs för installation av uppdateringen.  Obs!  Styrning av rullningshastighet fungerar bara med Mac OS X v10.6 Snow Leopard.

 1. Starta och parkoppla din Magic Mouse med din dator.
  1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn () och sedan Bluetooth från menyn Innehåll för att öppna Bluetooth-inställningarna.
  2. Klicka Lägg till (+) i panelen med Bluetooth-inställningarna.
  3. Följ anvisningarna på skärmen.
 2. Avsluta alla öppna program och hämta uppdateringen.
  1. En skivavbildning med ett installationsprogram överförs till mappen Hämtningar eller till den plats som har angetts på fliken Allmänt under Safari > Inställningar.
  2. Om du hämtar skivavbildningen med Safari får du en varning om att skivavbildningen innehåller ett program.   Klicka på OK om du vill fortsätta.
  3. Om du har aktiverat alternativet "Öppna säkra filer efter hämtning" i Safari-inställningarna monteras skivavbildningen automatiskt.  Om alternativet inte är aktiverat måste du dubbelklicka på skivavbildningen för att den ska monteras.
 3. Installera uppdateringen.
  1. Dubbelklicka på filen WirelessMouseSoftware.pkg i den monterade skivavbildningen för att starta uppdateringsprocessen.
  2. Ett välkomstmeddelande visas. Klicka på Fortsätt. Om meddelandet "Datorn behöver inte den här uppdateringen" visas behöver uppdateringen inte installeras på datorn. 
  3. Fönstret Viktig information visas med instruktioner om installationen av uppdateringen och parkopplingen av din Magic Mouse med din dator.  Du kan skriva ut eller spara texten i fönstret, eller klicka Fortsätt för att fortsätta med uppdateringen.
  4. Fönstret Programlicensavtal visas. Klicka på Fortsätt.  Godkänn avtalsvillkoren genom att klicka på Godkänns.
  5. Ett standardinstallationsfönster visas.  Klicka Installera för att installera Wireless Mouse-programuppdatering 1.0.
  6. Ange administratörslösenordet för datorn.  Klicka på OK.
  7. Ett meddelande visas med information om att du måste starta om datorn när installationsprogrammet har avslutats.  Klicka på Fortsätt.
  8. Ett meddelande om att installationen har slutförts visas.  Klicka på Starta om.
  9. Datorn startas om.  Om inte datorn startas om, kontakta AppleCare för mer information.
Publiceringsdatum: