Skillnader för VoiceOver-kommandon i Mac OS X 10.6 och Mac OS X 10.5

Här finns information om skillnaderna mellan VoiceOver-tangentbordskommandona i Mac OS X 10.5 respektive Mac OS X 10.6 Snow Leopard. 

Mac OS X 10.6 har nya VoiceOver-kommandon, liksom stöd för standardgester på Mac-datorer som har en Multi-Touch-styrplatta.

Två tangentbordskommandon för VoiceOver som används i Mac OS X 10.5 har ändrats i Mac OS X 10.6.

VoiceOver-tangentbordskommandon som har ändrats i Mac OS X 10.6

Öppna webbhjälpen för VoiceOver

Tryck på följande tre tangenter: Control-Option-?


Öppna hjälpmenyn för kommandona

Tryck på följande fyra tangenter: Control-Option-H-H

(Håll ner Option-tangenten och Control-tangenten och tryck sedan på H två gånger i följd.)

Öppna ett objekts hjälp

Tryck på följande fyra tangenter: Control-Option-Shift-H

 

Nya VoiceOver-kommandon i Mac OS X 10.6

Följande tangentbordskommandon fungerar bara i Mac OS X 10.6 eller senare.

Obs! Om tangentbordet har en Fn-tangent trycker du på den för att använda VoiceOver-kommandon som innefattar en funktionstangent.


Slå av och på tangentbordsstyrning

Tryck på följande tangenter: Control-Option-Shift-K
 

Uttala positionen för en inmatningspunkt

Tryck på följande tangenter: Control-Option-F4-F4
 

Slå på eller av gruppering av objekt inom en tabell på webben

Tryck på följande tangenter: Control-Option-=
 

Flytta VoiceOver-pekaren till nästa kolumn i en tabell på webben

Kommandot fungerar bara om objekt inom tabeller inte är grupperade.

Tryck på följande tangenter: Control-Option-Command-Y
 

Flytta VoiceOver-pekaren till föregående kolumn i en tabell på webben

Kommandot fungerar bara om objekt inom tabeller inte är grupperade.

Tryck på följande tangenter: Control-Option-Command-Shift-Y
 

Nästa automatiska webbpunkt

Control-Option-Command-N
 

Föregående automatiska webbpunkt

Control-Option-Command-Shift-N
 

Nästa webbpunkt

Control-Option-Command-]
 

Föregående webbpunkt

Control-Option-Command-[
 

Ta bort webbpunkt

Control-Option-Command-Shift-{
 

Ställ in webbpunkt

Control-Option-Command-Shift-}
 

Ställ in träffområde

Control-Option-Command-Shift-}-}
 

Nästa felstavade ord

Control-Option-Command-E
 

Föregående felstavade ord

Control-Option-Command-Shift-E


Nästa mening (i dokument och webbsidor)

Control-Option-Command-Page Down


Föregående mening (i dokument och webbsidor)

Control-Option-Command-Page Up


Nästa sida (bara dokument)

Control-Option-Page Down


Föregående sida (bara dokument)

Control-Option-Page Up


Storleken på objekt i VoiceOver-pekaren

Control-Option-Command-F3


Position för objekt i VoiceOver-pekaren

Control-Option-Command-F3-F3


Läs upp webbsidestatistik

Control-Option-Shift-I


Läs upp ett elements hjälptagg

Control-Option-Shift-H


Läs upp ett elements VoiceOver-tips

Control-Option-Shift-N


Öppna webbobjektsrotor

Control-Option-U


Öppna väljaren av aktivt område

Control-Option-[siffertangent]-[siffertangent]


Flytta ett gränssnittselement

Control-Option-Command-`
 

Öppna meny för återställning av gränssnittselement

Control-Option-Command-~

VoiceOver-gester med Multi-Touch-styrplatta

Om du använder en Mac som har en Multi-Touch-styrplatta, kan du använda VoiceOver-gester i Snow Leopard. VoiceOver har en uppsättning standardgester för navigering och interaktion med objekt. Observera att det inte går att ändra gesterna. För gester där inget fingerantal har specificerats används ett finger. Mer information finns i onlinehandledningen för VoiceOver.

Du kan använda följande gester i Snow Leopard:
 

Aktivera tangentbordsstyrning och VoiceOver-gester

Option-Control-medsols rotation med två fingrar


Inaktivera tangentbordsstyrning och VoiceOver-gester

Option-Control-motsols rotation med två fingrar


Slå av och på skärmridå

Knacka tre gånger med tre fingrar


Stänga av/sätta på ljud för VoiceOver

Knacka två gånger med tre fingrar
 

VoiceOver-pekaren till horisontell eller vertikal linje när du drar ett finger längs styrplattan

Håll ner skifttangenten och dra ett finger horisontellt eller vertikalt


Flytta VoiceOver-pekaren till nästa objekt

Dra snabbt till höger


Flytta VoiceOver-pekaren till föregående objekt

Dra snabbt till vänster


Flytta innehåll eller rullningslisten (beroende på inställningen för tangentbordsstyrning)

Dra snabbt med tre fingrar i valfri riktning


Navigera till Dock

Obs! Med den här gesten flyttas VoiceOver-pekaren till Dock, oavsett Docks position på skärmen.

Knacka två gånger med två fingrar långt ner på styrplattan


Gå till menyraden

Knacka två gånger med två fingrar långt upp på styrplattan


Öppna programväljaren

Knacka två gånger med två fingrar till vänster på styrplattan


Öppna fönsterväljaren

Knacka två gånger med två fingrar till höger på styrplattan


Hoppa till det länkade objektet från det aktuella objektet

Tryck på Control-tangenten medan du nuddar styrplattan med ett finger


Läs namnet för det objekt som finns i VoiceOver-pekaren eller spela upp en ljudeffekt som indikerar ett tomt område, om inget objekt finns i pekaren

Nudda (även knacka eller dra)


Markera ett objekt

Knacka två gånger på valfri plats på styrplattan

Du kan också nudda plattan med ett finger samtidigt som du knackar med ett annat finger.


Börja interagera med objektet i VoiceOver-pekaren

Dra snabbt till höger med två fingrar


Avsluta interaktion med objektet i VoiceOver-pekaren

Dra snabbt till vänster med två fingrar


Bläddra en sida uppåt eller nedåt

Dra snabbt uppåt eller nedåt med tre fingrar


Avsluta (stänga en meny utan att markera ett alternativ)

Dra fram och tillbaka med två fingrar


Öka eller minska värdet för ett reglage, en avdelare, en stegare eller en annan typ av kontroll

Dra snabbt uppåt (höj värdet) eller nedåt (sänk värdet)


Läs upp den aktuella sidan från början

Dra snabbt uppåt med två fingrar
 

Läs från VoiceOver-pekaren till slutet av den aktuella sidan

Dra snabbt nedåt med två fingrar


Pausa eller återuppta tal

Knacka med två fingrar


Beskriv innehållet i VoiceOver-pekaren

Knacka med tre fingrar


Ändra textuppläsningen för VoiceOver (per ord, rad, mening eller stycke)

Tryck på kommandotangenten medan du nuddar styrplattan med ett finger


Ändra rotorinställningarna

Rotera med två fingrar

Flytta till det föregående objektet, baserat på rotorinställningen

Dra snabbt uppåt
 

Flytta till nästa objektet, baserat på rotorinställningen

Dra snabbt nedåt

Publiceringsdatum: