Instabilitet, säkerhetsrisker, kortare batteritid och andra problem kan orsakas av en obehörig ändring av iOS

Den här artikeln handlar om problem som har drabbat kunder som har gjort obehöriga ändringar av iOS (den här hackningsprocessen kallas ofta ”jailbreaking”). 

iOS har konstruerats så att programmet är tillförlitligt och säkert från det ögonblick du slår på enheten. Med hjälp av inbyggda säkerhetsfunktioner skyddas programmet mot sabotageprogram och virus. Dessa funktioner är också till hjälp när det gäller att säkra tillgången till personliga uppgifter och kollektiv data. Flera problem kan orsakas av obehöriga ändringar av iOS (”jailbreaking”) på den hackade iPhone-, iPad- eller iPod touch-enheten:

Säkerhetsrisker: Jailbreaking på enheten eliminerar säkerhetslager som har utformats som skydd för dina personliga uppgifter och iOS-enheten. Om den här säkerhetsfunktionen inte finns på iOS-enheten kan hackare stjäla dina personliga uppgifter, skada enheten, angripa nätverket eller introducera sabotageprogram, spionprogram eller virus.

Instabila enheter och program: Enheten kraschar ofta och oväntat, inbyggda program och program från andra leverantörer kraschar och låser sig och data går förlorade.

Kortare batteritid: Den hackade programvaran har orsakat att batteriet laddas ur snabbare så att iPhone, iPad eller iPod touch inte kan användas lika länge vid en batteriladdning.

Otillförlitlig röst- och dataförbindelse: Avbrutna samtal, långsamma eller instabila dataanslutningar samt försenade eller felaktiga platsdata.

Störningar i tjänster: Tjänster som Visual Voicemail, Väder och Aktier drabbas av störningar eller fungerar inte längre på enheten. Dessutom har det uppstått problem med program från andra leverantörer där Apples tjänst för push-notiser används när det gäller att ta emot notiser eller så har notiser som var avsedda för en annan hackad enhet tagits emot. Problem har också uppstått med andra push-baserade tjänster som MobileMe och Exchange när det gäller att synkronisera data med de respektive servrarna.

Det går inte att installera framtida programuppdateringar: Vissa obehöriga ändringar har skadat iPhone OS och skadorna kan inte repareras. Detta kan leda till att en hackad iPhone, iPad eller iPod touch kan bli permanent oanvändbar när en framtida iPhone OS-uppdatering från Apple installeras.

Apple avråder starkt från att installera programvara som hackar iOS. Det är också viktigt att komma ihåg att obehöriga ändringar av iOS bryter mot licensavtalet för iPhone. Därför kan Apple vägra att ge service för en iPhone, iPad eller iPod touch där obehörig programvara har installerats.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
52% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)