PowerBook G4: Ta ut och sätta in batteriet

Läs om hur du tar ut och sätter in ett batteri i en PowerBook G4 (12 tum), PowerBook G4, PowerBook G4 (Gigabit Ethernet), PowerBook G4 (DVI) eller PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz). 

PowerBook G4 (12 tum)

Ta ut batteriet

 1. Stäng av datorn.
  Varning! Om du tar ut batteriet innan du stänger av datorn kan data gå förlorade.
 2. Vänd datorn upp och ner.
 3. Leta reda på batterispärren.
 4. Lås upp batteriet genom att vrida spärren ett kvarts varv medsols med hjälp av ett mynt, och ta sedan försiktigt bort batteriet.


Bild 1: Ta ut batteriet


Sätta in utbytesbatteriet

 1. Stäng skärmen och vänd datorn upp och ner.
 2. Sätt in batteriet så att det ligger jämnt i batterifacket. Lås sedan fast batteriet genom att vrida låsspärren ett kvarts varv motsols med hjälp av ett mynt.


Bild 2: Sätta in batteriet

PowerBook G4 till PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)


Bild 3: Batteriets placering

Ta ut batteriet

 1. Stäng av datorn.
 2. Vänd datorn upp och ner.
 3. Leta reda på batterispärren/spärrarna.


  Bild 4: Ta bort batteriet på en PowerBook G4 till PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)

 4. Skjut spärren nedåt och ta försiktigt bort batteriet.

Sätta in batteriet

 1. För in batteriet i vinkel i batterifacket med sidan med lysdioderna först.
 2. Tryck ner batteriet tills batterispärren snäpper på plats.

PowerBook G4 (15 tum FW800) till PowerBook G4 (15 tums Double-Layer SD)
PowerBook G4 (17 tum)
PowerBook G4 (17 tum 1,33 GHz)

Ta ut batteriet

 1. Stäng av datorn.
 2. Vänd datorn upp och ner.
 3. Leta reda på batterispärren/spärrarna.


  Bild 5: Ta bort batteriet på en PowerBook G4 (17 tum) och en PowerBook G4 (17 tum 1,33 GHz)

  Obs! Batteriet är annorlunda placerat på MacBook Pro, PowerBook G4 (17 tum ) och PowerBook G4 (17 tum 1,33 GHz).  Datorns utseende varierar beroende på modell.
 4. Skjut spärren nedåt och ta försiktigt bort batteriet.

Sätta in batteriet

 1. För in batteriet i vinkel i batterifacket med sidan med lysdioderna sist (se bild 5).
 2. Tryck ner batteriet tills batterispärren snäpper på plats.

Byta batteri medan datorn befinner sig i viloläge

Om datorns batteri börjar ta slut medan du arbetar kan du försätta datorn i vila och byta ut batteriet mot ett laddat batteri. Det inbyggda extrabatteriet ger tillräckligt med ström för att spara innehållet i RAM-minnet under ca en minut. Obs! Det här fungerar inte om du använder Mac OS X 10.0.

Publiceringsdatum: