Om Java för Mac OS X 10.5 uppdatering 3

Java för Mac OS X 10.5 uppdatering 3 innehåller förbättringar vad gäller säkerheten och Java-kompatibiliteten på Mac OS X 10.5.6 och nyare versioner.

Den här utgåvan uppdaterar Java Web Start- och Java Applet-komponenter för att åtgärda säkerhets- och kompatibilitetsproblem. Den här utgåvan stöder alla Intel- och PowerPC-baserade Mac-datorer och kräver att Java för Mac OS X 10.5 uppdatering 2 redan finns installerad. Information om Java för Mac OS X 10.5 uppdatering 2 hittar du här: http://support.apple.com/kb/HT2733?viewlocale=sv_SE

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på webbsidan: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Publiceringsdatum: