LED Cinema Display (24 tum, sent 2008): Volymkontroll i Windows XP

På vissa datorer med Windows XP hörs inget ljud i externa enheter om inte volymkontrollerna vrids upp till minst 40 procent av volymkapaciteten.

Höj volymen till åtminstone 40 procent av kapaciteten, så hörs ljudet från LED Cinema Display (24 tum, sent 2008).

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: