Om automatiska inställningar för processorhastighet

Läs om vad automatisk processorhastighet är och hur du kan spara energi och batterieffekt.

Om du ställer in processorhastigheten till automatisk kan du spara energi. När funktionen är aktiverad anpassas mikroprocessorns spänning, busshastigheten och klockhastigheten till systemets aktuella behov. Fördelen är att batterilivslängden för bärbara datorer ökar och att fläktar i stationära datorer behöver jobba mindre eftersom driftstemperaturen är lägre.

Det automatiska alternativet i Strömsparare ger kanske inte bästa prestanda för mikroprocessorn om du använder professionella program, spel med intensiv videobehandling eller andra program som kräver mycket av mikroprocessorn. Om du vet att du kräver högsta prestanda av mikroprocessorn ändrar du strömsparinställningarna till Högsta.

Välja strömsparinställningar

Så här anger du processorhastigheten som automatisk i Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 och 10.5:

  1. I menyn Apple () väljer du Systeminställningar.
  2. I menyn Visa väljer du Strömsparare.
  3. Klicka på fliken Alternativ och välj ett alternativ i popupmenyn Processorhastighet.

Automatisk: Mikroprocessorn anpassar hastigheten efter behovet.

Högsta: Mikroprocessorn kör med högsta hastighet.

Reducerad: Mikroprocessorn kör med reducerad hastighet.


Ovan: Inställningarna i Strömsparare i Mac OS X 10.2.x

Ovan: Inställningarna i Strömsparare i Mac OS X 10.3.x

 

Ovan: Inställningarna i Strömsparare i Mac OS X 10.4.x och 10.5.x

 

Publiceringsdatum: