Apple Wireless Mouse: Justera tryck, acceleration och dubbelklicksintervall

Läs om hur du kan ändra trycket, accelerationen och dubbelklicksintervallet för Apple Wireless Mouse.

Tryck
Du kan bestämma hur stor kraft som behövs för att klicka med musknappen genom att justera mustrycket. Högre tryck gör att musknappen känns hårdare, medan lägre tryck gör musknappen lättare att klicka med.

 

Så här justerar du trycket:


  1. Ta bort musens bottenplatta.

  2. Flytta reglaget ovanför lampan till positionen du tycker känns bäst.

  • Dra reglaget mot plustecknet om du vill ha högre tryck.
  • Dra reglaget mot minustecknet om du vill ha lägre tryck.

  3. Sätt tillbaka bottenplattan.  Ändra mustrycket

 

Acceleration och intervall för dubbelklick
Accelerationen avgör hur snabbt muspekaren på skärmen flyttas. Intervallet för dubbelklick styr hur snabbt du måste dubbelklicka på musknappen för att det ska uppfattas som ett dubbelklick. Ändra de här egenskaperna i Systeminställningar.


  1. Välj Apple-menyn -> Systeminställningar.

  2. Klicka på mussymbolen.  Mussymbolen i Systeminställningar

  3. Ändra accelerationen och dubbelklicksintervallet till de nivåer som passar dig bäst.


  Systeminställningar för mus

 

Information om ergonomi, hälsa och säkerhet finns på Apples webbplats om ergonomi.

Den här informationen kommer från användarhandboken till Apple Wireless Mouse.

Publiceringsdatum: