Power Macintosh G3 och G4: Om DVD-RAM-enheten

Den här artikeln beskriver hur Apple DVD-RAM-enhet för Power Macintosh G3 (blåvit) och Power Mac G4 fungerar.

DVD-RAM-enhet

Datorn har en DVD-RAM-enhet installerad. Med denna enhet kan du skriva till och läsa DVD-RAM-skivor, se på DVD-videoskivor, lyssna till CD-skivor med musik, installera och köra programvara från CD-ROM-skivor och starta datorn från CD-skivan med systemprogram om du behöver lösa program med programvaran i datorn.

Anm. Macintosh Server G3 behöver extra maskin- och programvara om DVD-video ska kunna visas. Kontakta ett auktoriserat Apple serviceställe om du vill ha mer information.

Mata in en skiva eller skivkassett

1. Tryck på enhetens in/utmatningsknapp.

2. Om du matar in en skiva placerar du den mellan kanterna på skivhållaren och trycker försiktigt men bestämt tills enheten stängs.

Viktigt: Rör inte vid skivans yta. Om du gör det kan det uppstå datafel, eller så kanske enheten inte kan läsa information från skivan.

 

 

Om du matar in en skivkassett placerar du den mellan kanterna på skivhållaren och trycker försiktigt men bestämt tills enheten stängs.

Efter några sekunder visas en symbol för skivan på skrivbordet. Om du har matat in en ljud-CD-skiva, kan det hända att den börjar spelas upp omedelbart. (Se avsnittet "Använda DVD-RAM-enheten för mer information om ljud-CD-skivor.)

Anm. Håll enheten stängd så att damm inte kommer in i enheten. Håll skivor och skivkassetter fria från damm och fett.

Mata ut en DVD-RAM-skiva eller en skivkassett

När symbolen för en skiva finns på skrivbordet kan du inte öppna enheten med in/utmatningsknappen. Följ anvisningarna nedan om du vill mata ut en skiva eller skivkassett från enheten:

1. Avsluta alla tillämpningar som använder filer på skivan.

2. Dra symbolen för skivan till papperskorgen i Finder. Skivan eller skivkassetten kommer automatiskt att matas ut från enheten.

3. Ta bort skivan eller skivkassetten från skivhållaren. Viktigt:

Se till att du inte vidrör skivans yta.

4. Tryck försiktigt men bestämt in skivhållaren så att enheten stängs. För bästa prestanda, lämna inte en skiva eller en skivkassett i enheten när datorn stängs av.

Viktigt: Flytta inte datorn när en skiva eller skivkassett finns i enheten eftersom den då kan skadas.

Om metoden ovan inte fungerar, gör då något av följande:

Starta om datorn och tryck omedelbart på in/utmatningsknappen på DVD-RAM- eller skivkassettenheten.

 • Dra försiktigt ut skivhållaren, ta ut skivan eller skivkassetten och tryck in skivhållaren så att enheten stängs.
 • Ta bort skivan eller skivkassetten manuellt.

 

Det gör du så här:

Anm. Dra först skivsymbolen till papperskorgen (om det går).

1. Stäng om möjligt av datorn.

2. Dra försiktigt ner luckan som täcker den främre delen av enheten.

3. Leta reda på det lilla hålet bredvid in/utmatningsknappen under skivfacket.

4. Tryck försiktigt in ett uträtat gem i

hålet.

5. Tryck bestämt tills skivfacket matas ut, och ta sedan bort gemet.

6. Dra försiktigt ut skivhållaren och ta ut skivan eller skivkassetten.

7. Sätt på datorn och tryck in skivhållaren så att enheten stängs.

Använda DVD-RAM-enheten

Använda DVD-RAM-skivor

DVD-RAM-skivor ligger i skivkassetter. I vissa fall kan du ta ut en skiva från skivkassetten (och till exempel använda den i en DVD-ROM-enhet). I andra fall kan inte skivan tas ut och måste därför användas i sin kassett med en DVD-RAM-enhet.

Om du vill ta ut en DVD-RAM-skiva på 2,6 GB ur skivkassetten, läser du i dokumentationen som följde med skivan.

Viktigt: Rör inte vid skivans yta. Om du gör det kan det uppstå datafel, eller så kanske enheten inte kan läsa information från skivan.

Anm. Det går endast att skriva till en DVD-RAM-skiva som ligger i en skivkassett.

Titta på DVD-videofilmer

Anm. Macintosh Server G3 behöver extra maskin- och programvara om DVD-Video ska kunna visas. Kontakta ett

auktoriserat Apple serviceställe.

Använd programmet Apple DVD-spelare om du vill titta på DVD-videoskivor på datorn. Du kan få hjälp med att använda Apple DVD-spelare i Hjälp-menyn när Apple DVD-spelare är öppet.

Du kan se innehållet på en DVD-videoskiva på datorns bildskärm. Många DVD-videoskivor har ett inbyggt kopieringsskydd som förhindrar kopiering av delar av filmen till datorer eller videobandspelare.

Använda CD-ROM- och DVD-ROM-skivor

Du kan använda både CD-ROM- och DVD-ROM-skivor i DVD-RAM-enheten. Mer information finns i Mac OS Hjälp.

Lyssna på ljud-CD-skivor

Du lyssnar på en vanlig ljud-CD-skiva med programmet AppleCD-spelare.

Du kan få hjälp med att använda AppleCD-spelare i Hjälp-menyn när AppleCD-spelare är öppet.

Du kan använda alternativet Automatisk start i inställningsprogrammet QuickTime-inställningar eller styra uppspelningen av ljud-CD-skivor med alternativet Spela upp i inställningsraden. Mer information finns i Mac OS Hjälp.

Varning: DVD-RAM-enheten har ett inbyggt uttag för hörlurar intill skivhållaren.

Anslut inte något till den utgången eftersom det kan skada datorns hölje.

Kompatibla CD- och DVD-skivor

DVD-RAM-enheten läser och skriver till följande DVD-skivor som ligger i skivkassetter:

 • Enkelsidiga 2,6 GB DVD-RAM-skivor av typ 1 (med skivor som inte kan tas ut) och typ 2 (med skivor som kan tas ut)
 • Dubbelsidiga 5,2 GB DVD-RAM-skivor av typ 1 (med skivor som inte kan tas ut)
 • Enkelsidiga 4,7 GB DVD-RAM-skivor av typ 1 och typ 2 (endast Power Mac G4 (Gigabit Ethernet))
 • Dubbelsidiga 9,4 GB DVD-RAM-skivor av typ 1 och typ 2 (endast Power Mac G4 (Gigabit Ethernet))

 

Enheten läser följande DVD-skivor:

 • Enkelsidiga 2,6 GB DVD-RAM-skivor
 • 3,95 GB DVD-R-skivor som skrivits med metoden "disc-at-once"
 • DVD-ROM (ett eller två skikt, enkel- eller dubbelsidiga)

 

Enheten läser följande CD-skivor:

 • CD-ROM (Läge 1 och 2)
 • Ljud-CD-skivor (CD-DA)
 • CD-R
 • CD-RW
 • CD-ROM XA (läge 2, "Forms" 1 och "Forms" 2)
 • CD-I (läge 2, "Forms" 1 och "Forms" 2)
 • CD-I-brygga
 • CD-I Ready
 • Photo CD (singel- och multisession)
 • Video CD (White Book-standard)
 • CD-Extra (Blue Book-standard)


Skydda och hantera skivenhet, skivkassetter och skivor

Skydda skivenheten

 • Placera datorn så att du kan öppna skivfacket utan att det stöter emot något.
 • Se till att enheten är stängd när du inte använder den. Om det samlas damm på linsen inuti enheten, kan det resultera i att enheten inte kan läsa skivan.
 • Placera ingenting annat än en skiva i skivfacket.
 • Använd inte våld när du öppnar eller stänger skivfacket.
 • Rör inte vid linsen med fingrarna.
 • Rengör aldrig linsen med en pappershandduk eller något annat material som kan ge repor. Om du behöver rengöra linsen bör du använda en speciell linsrengöringsduk som finns hos auktoriserade Apple-serviceställen.
 • Placera inte datorn i närheten av våtutrymmen. Undvik att spilla vätska över datorn.
 • Undvik att utsätta utrustningen för fukt och väta. Om datorn står nära ett fönster, bör du se till att det är stängt när det regnar.


Skydda skivkassetter och skivor

 • Håll i kanten på skivan eller i hålet och i kanten på skivan när du hanterar en skiva utan skivkassett. Rör inte vid dataskivytan (sidan utan etikett).
 • Rengör skivan med en mjuk, fuktad trasa. Dra trasan från mitten och utåt. Använd inte rengöringsmedel.

 

Anm. Den elektroniska dokumentationen i datorn innehåller mer information om hur skivor ska skyddas.

Om du har problem med skivor eller med själva enheten kan skivan vara smutsig.

 • Om du använder en skiva som inte ligger i en kassett eller som kan tas ut från kassetten rengör du den enligt anvisningarna i "Skydda skivkassetter och skivor" ovan.
 • Det kan vara något fel på själva enheten. Information om hur du kontaktar Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe finns på servicekortet som följde med datorn.


Teknisk information om DVD-RAM-enheten

Gränssnitt

 • En intern ATA-kontakt


Rotationshastighet

 • DVD-RAM: zonkonstant linjär hastighet (1x zone constant linear velocity, ZCLV)
 • DVD-ROM: dubbel konstant linjär hastighet (2x constant linear velocity, CLV)
 • DVD-R: dubbel konstant linjär hastighet (2x constant linear velocity, CLV)
 • CD-ROM, CD-R, CD-RW: Maximalt tjugofaldig konstant vinkelhastighet (20x constant angle velocity, CAV)
 • Läsa CD-DA: Maximalt tjugofaldig konstant vinkelhastighet (20x constant angle velocity, CAV)
 • Spela upp CD-DA: Maximalt tiofaldig konstant vinkelhastighet (20x constant angle velocity, CAV)


Skivdiameter

 • 12 cm


Lagringskapacitet

DVD-RAM

 • 2,6 GB, enkelsidig, ett lager
 • 5,2 GB, enkelsidig, två lager


DVD-ROM

 • 4.7 GB, enkelsidig, ett lager
 • 8,5 GB, enkelsidig, två lager
 • 9,4 GB, dubbelsidig, ett lager
 • 17 GB, dubbelsidig, två lager


DVD-R

 • 3,95 GB, dubbelsidig, ett lager


CD

 • 656 MB, läge 1
 • 748 MB, läge 2


CD-ljud

 • 74 minuter och 42 sekunders speltid


Laser

DVD-RAM och DVD-ROM laserdiod

 • Skriv: Halvledarlaser GaAs
 • Våglängd: 640-666 nanometer (nm) (normalt 660 nm)
 • Uteffekt
  • Lasereffekt: 52 milliwatt (mW)
  • Linsens uteffekt: 1,0 mW (normalt vid läsning), 17,68 mW (max vid skrivning)
 • Stråldivergens
  • Horisontellt: 7,5°-10,5° (normalt 9°)
  • Vertikalt: 17,5°-26,5° (normalt 22°)

CD-ROM, CD-R, CD-RW och CD-DA

 • Skriv: Halvledarlaser GaAs, PIN-diod av hybridtyp
 • Våglängd: 775-815 nm (normalt 790 nm)
 • Uteffekt
  • Lasereffekt: 0,3 mW
  • Linsens uteffekt: 0,18 mW (normalt), 2 mW (maximum)
 • Stråldivergens
  • Horisontellt: normalt 6° (standardoptiska modellen)
  • Vertikalt: normalt 6° (standardoptiska modellen)
Publiceringsdatum: