Power Macintosh G3 och G4: Stöd för och inställning av primär och sekundär IDE-enhet.

I den här artikeln får du veta hur du ställer in och ansluter enheter på samma ATA/IDE-kanal (enheterna brukar kallas primär och sekundär enhet).

En del Power Macintosh G3-datorer och alla Power Mac G4-datorer kan ha två ATA/IDE-enheter på samma ATA/IDE-kanal (enheterna brukar kallas primär och sekundär enhet). Power Macintosh G3-datorer (bordsmodell, golvmodell, kompakt) var de första Macintosh-datorerna som kunde ha en primär och en sekundär enhet.

Datorer som kan ha en primär och en sekundär enhet

Genom att ställa in enheterna som primär respektive sekundär enhet kan du installera flera hårddiskar eller enheter för utbytbara skivor i datorn. Trots att en av enheterna ställs in som primär och den andra som sekundär har de inte olika status.

Du kan installera två ATA/IDE-enheter på samma ATA/IDE-kanal som primär respektive sekundär enhet i följande datorer:

· Power Mac G4
· Power Macintosh G3 (blå och vit) (endast vissa modeller)
· Power Macintosh G3 (kompakt)

De Power Macintosh G3-datorer (blå och vit) som kan ha dubbla IDE-enheter har en U-konsol installerad i det främre enhetsfacket. Det gör det möjligt att installera två enheter i facket. I figur 1 ser du hur U-konsolen ser ut.Figur 1 U-konsol för hårddisk

Vissa av de ursprungliga Power Macintosh G3-modellerna ((bordsmodell, golvmodell) kan inte använda den här funktionen. De ursprungliga Power Macintosh G3-modeller (bordsmodell, golvmodell) som har version 2 eller senare av logikkortet kan använda den här funktionen. Med hjälp av programmet Apple Systeminformation kan du ta reda på vilket version av logikkortet som är installerat i din dator. Om det finns ett ATI RAGE PRO-chip i datorn har den version 2 eller senare av logikkortet.

Ställa in eller ansluta enheter

Varje IDE-kanal fungerar med antingen en eller två enheter. Alla Power Macintosh G3-datorer har två ATA/IDE-kanaler. För att datorn ska kunna hålla ordning på kanalen måste det gå att skilja mellan de två enheterna. Det ser du till genom att ställa in den ena enheten som primär och den andra enheten som sekundär enhet. Sedan kan styrenheten skicka kommandon och data till rätt enhet.

Du ställer in enhet som primär eller sekundär genom att ändra bygelinställningarna på enhetens styrkrets. Om du använder två enheter på en kanal måste du se till att bygelinställningarna är riktiga. Om båda enheterna är inställda som primär enhet finns det risk för att de inte fungerar på rätt sätt.

Det spelar ingen roll vilken kontakt på ATA/IDE-kabeln du använder eftersom det är bygelinställningarna som är avgörande, inte kabeln. Om du bara ser till att den ena enhetens bygel är inställd så att den är primär enhet och den andra enhets bygel är inställd så att den är sekundär enhet, går det bra att ha två ATA/IDE- eller ATAPI-enheter på en kanal.

Publiceringsdatum: