PowerBook G4: Mata ut en skiva ur DVD-ROM-enheten

I den här artikeln beskrivs tre sätt att mata ut en skiva från DVD-ROM-enheten på en PowerBook G4. Det finns tre sätt att mata ut en skiva ur DVD-ROM-enheten på en PowerBook G4.

F12 eller utmatningsknappen för optiska medier
Du kan använda tangenten F12, även känd som utmatningsknappen för optiska medier, som sitter i tangentbordets övre högra hörn, till att mata ut en skiva ur DVD-ROM-enheten.
Tryck ner och håll kvar tangenten i några sekunder tills skivan har matats ut.

Starta om datorn
Du kan mata ut en skiva ur DVD-ROM-enheten genom att starta om datorn och hålla ner styrplattans knapp medan datorn startar. Tryck ner knappen tills skivan har matats ut.

Skivutmatningsknappen
DVD-ROM-enheten på PowerBook G4 har också en skivutmatningsknapp för nödfall. Om det inte går att mata ut skivan på något annat sätt, kan du försöka med att trycka på den här knappen.

Se till att datorn är påslagen. Du kan inte använda skivutmatningsknappen om datorn är avstängd.
För in änden på ett gem i skivutmatningshålet (sitter på höger sida av enheten).
Tryck ner skivutmatningsknappen (se figur 1).
Figur 1 Skivutmatningshålet på PowerBook G4

Anm. Vissa skivor kan böjas, vilket gör att de inte går att mata ut ordentligt. När du har matat ut skivan ser du efter om den är böjd. Försök med att mata in och ut en skiva som du vet är intakt, t.ex. CD-skivan Apple Hardware Test CD eller en intakt DVD-skiva.

Publiceringsdatum: