Mighty Mouse: Ändra inställningarna för Dashboard och Exposé

Om du kopplar en Mighty Mouse-knapp till en funktion i Dashboard och Exposé i Systeminställningar och den inte fungerar som du tänkt dig går du till fliken Mus i fönstret Tangentbord och mus. Där kopplar du funktionen till musknappen.

Eftersom du kan koppla funktioner till musknapparna både i Tangentbord och mus och i Dashboard och Exposé är det lätt att av misstag radera en funktion om du ger samma knapp en ny funktion i Dashboard och Exposé. Om knappen har aktiverats på fliken Mus i Tangentbord och mus använder knappen den senaste inställningen du har angett, men det andra inställningsfönstret visar inte alltid den nyaste funktionen.

Det innebär att om en Mighty Mouse-knapp inte fungerar som förväntat ska du koppla funktionen till musknappen även på fliken Mus i Tangentbord och mus.

Detta dokument kommer att uppdateras när mer information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: