Mac OS X 10.2: Drivrutiner för Bluetooth-kort i PCMCIA-format ingår inte

Mac OS X 10.2 innehåller inte inbyggda drivrutiner för Bluetooth-kort i PCMCIA-format.

Du bör installera de drivutiner som levererades tillsammans med Bluetooth-kortet. Besök tillverkarens webbplats om det inte följde med några.

Publiceringsdatum: