PowerBook and iBook: Felsökning när datorn inte fungerar vid nätdrift

Den här artikeln innehåller information om felsökning när en PowerBook- eller iBook-dator inte fungerar när nätadaptern är ansluten.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

1. Kontrollera att du använder en nätadapter som är avsedd för din dator. Apple rekommenderar inte att du använder någon annan adapter än den som är avsedd för din PowerBook-modell. Kontrollera att likströmskontakten sitter fast ordentligt i datorns nätadapterport. Det är speciellt viktigt om du har Apples bärbara nätadapter med en grön lampa i likströmskontakten. Med den här adaptern kan den gröna lampan börja lysa innan likströmskontakten sitter i ordentligt.

2. Kontrollera att vägguttaget fungerar och att alla kontakter sitter stadigt. Anslut nätadaptern till ett vägguttag som du vet fungerar. Koppla en lampa till vägguttaget och kontrollera att den lyser. Kontrollera att nätadapterns sladd är ordentligt ansluten till nätadaptern. Återställ funktionen Power Manager.

3. Mer information om hur du återställer denna funktion finns i artikel 14449: "PowerBook och iBook: Återställa funktionen Power Manager".

4. Anslut nätadapter till PowerBook-datorn. Vänta några sekunder och tryck sedan på strömbrytaren.

5. Om felet finns kvar bör du prova med en annan nätadapter, om du har tillgång till en sådan. I annat fall behöver du ordna med service.

6. Om felet försvinner när du använder en annan adapter kontaktar du Apple om en ersättningsnätadapter.

Publiceringsdatum: