iBook: Installera AirPort-kort

Den här artikeln innehåller anvisningar om hur du installerar ett AirPort-kort för trådlös nätverksanslutning i en iBook-dator. Liknande anvisningar, med bilder, levereras tillsammans med AirPort-kortet.

1. Stäng av datorn och lossa alla anslutna kablar. Vänd på datorn och ta ut batteriet.

2. Lossa på tangentbordet genom att trycka de två plastflikarna bort från skärmen. Lyft sedan tangentbordet uppåt, vänd på det och lägg det på handlovsstödet. Rör vid en metallyta inuti datorn för att undvika statisk elektricitet.

3. Lossa metallklämman och dra ut AirPort-kortet ur adaptern.

4. Vik upp bygeln och anslut antennkabeln till AirPort-kortet. Se till att antennen är ordentligt ansluten till kortet.

5. För in AirPort-kortet (med AirPort ID-numret uppåt) under bygeln, genom korthållaren och in i kontakten under styrplattans övre kant.

6. Fäll ner bygeln så att kortet sitter fast och sätt därefter tillbaka tangentbordet och batteriet.

Anvisningar för hur du använder programmet Airport finns i Mac Hjälp i Hjälp-menyn.

Anm: Trådlöst Internet kräver AirPort-kort, AirPort-basstation och en Internetanslutning. Vissa Internetleverantörer fungerar ännu inte med AirPort, däribland America Online. Räckvidden kan variera beroende på omgivning.

* Tillgången på och tekniska data om Airport-produkter varierar från land till land. Se vidare TIL-artikel 58567, "Använda trådlös AirPort-kommunikation internationellt"

Publiceringsdatum: