iMac (platt bildskärm): Teknisk information om minne

I det här dokumentet förklaras vilken typ av RAM-minne och vilken hastighet som används till iMac (platt bildskärm).

iMac (platt bildskärm) fungerar bara med PC133 SDRAM. Du kan högst installera 1 GB RAM-minne. RAM-moduler på 128 MB, 256 MB och 512 MB kan användas i båda kortplatserna.

iMac (platt bildskärm) har två RAM-kortplatser. Dessa är:

  • En 144-stifts SO-DIMM-kortplats som användaren kan komma åt
  • En intern (fabriksinstallerad) 168-stifts DIMM-kortplats


Apple Systeminformation visar de två kortplatserna och vilken mängd RAM-minne som är installerad i dem.Den kortplats som användaren kan komma åt kräver RAM med PC133-hastighet. PC100 RAM får inte användas med iMac (platt bildskärm) och kan leda till problem med prestanda och tillförlitlighet.Följ alltid uppgraderingsanvisningarna för installation av minne och AirPort-kort noggrant. Försök aldrig att ta bort skruvar som inte nämns i uppgraderingsanvisningarna.Varning

: Du kan lägga till eller ändra minnet i SO-DIMM-kortplatsen, men försök inte att göra det i den andra minneskortplatsen. Särskilda sigill och verktyg krävs för att komma åt och försegla datorn på rätt sätt. Om datorn förseglas på fel sätt, kan den skadas och skadorna täcks inte av garantin.Bara ett Apple-auktoriserat serviceställe eller Apple självt kan installera minne i den minneskortplats som bara fabriken kan komma åt. Informationen om service och assistans som följde med datorn innehåller anvisningar för hur du hittar ett Apple-auktoriserat serviceställe eller kontaktar Apple.När du installerar extra minne riskerar du att skada datorn.


Följ alla anvisningar noggrant för att undvika skador på datorn när du installerar minne i SO-DIMM-kortplatsen. Skador som uppstår under installationen täcks inte av datorns begränsade garanti. Kontakta en Apple-återförsäljare eller ett Apple-auktoriserat serviceställe om du vill ha mer information eller har frågor om garantin. Apple kan inte erbjuda telefonassistans för minnesuppgraderingar.

Publiceringsdatum: