iMac: Mata in och Mata ut CD-ROM-Skivor

Den här artikeln förklarar hur du matar in och matar ut CD-ROM-skivor på din iMac.

(Informationen är hämtad från hjälpsystemet Infocenter, som finns på datorns hårddisk.)

Följ de här anvisningarna när du använder datorns inbyggda CD-ROM-enhet.

Obs! Se till att CD-ROM-enhetens fack är stängt utom just när du matar in en skiva. Då slipper du få in damm i enheten. Försök också hålla skivorna fria från damm och smuts.

Viktigt: Rör inte vid linsen i facket.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Så här matar du in en CD-skiva:

1.Tryck på in/utmatningsknappen på CD-ROM-enhetens framsida så öppnas facket delvis.

Tryck på in/utmatningsknappen så öppnas CD-ROM-facket.

2. Dra ut facket helt.
3. Placera CD-skivans hål över upphöjningen i mitten av facket med skivetiketten vänd uppåt.
4. Tryck ner skivan tills den snäpper på plats. Det finns små låsmekanismer i facket som håller fast skivan. När du för ner skivan över de här mekanismerna behöver du kanske trycka till lite extra för att skivan ska låsas fast.

Viktigt: Om skivan inte är helt plan kan den fastna när du stänger facket.

5. Skjut försiktigt in facket så att det stängs.

Se till att CD-ROM-enhetens fack är stängt utom just när du matar in en skiva. Då slipper du få in damm i enheten. Försök också hålla skivorna fria från damm och smuts.

 

Så här matar du ut en CD-skiva

 

1. Avsluta alla program som du använder på CD-skivan.
2. Aktivera Finder och dra skivsymbolen till papperskorgen.

Du kan också mata ut CD-skivan genom att först markera skivans symbol. Sedan väljer du Lägg tillbaka från Arkiv-menyn eller Mata ut från Special-menyn.

3. Dra ut facket helt.
4. Ta försiktigt bort skivan från facket.
5. Skjut försiktigt in facket så att det stängs.

Obs! Om CD-skivans symbol inte finns på skrivbordet öppnas inte CD-ROM-facket när du trycker på in/utmatningsknappen.

Om det inte går att mata ut en skiva

 

Om du inte kan mata ut skivan med någon av standardmetoderna (eller om datorn är avstängd), kan du mata ut skivan manuellt.

1. Leta reda på det lilla hålet bredvid CD-ROM-enhetens in/utmatningsknapp.
2. För försiktigt in ett uträtat gem i hålet.

 

Hål för manuell utmatning

3. Tryck försiktigt in gemet tills facket öppnas.
4. Dra ut facket helt. Ta bort skivan och skjut in facket igen. Om det uppstår problem när du använder CD-ROM-enheten läser du felsökningstipsen i handboken Problemlösning, som följde med datorn.

Publiceringsdatum: