iMac (platt bildskärm): Installera eller ersätta ett AirPort-kort

Dokumentet innehåller anvisningar för hur du installerar ett AirPort-kort i iMac (platt bildskärm).

iMac (platt bildskärm) AirPort-kort

Installationsanvisningar

Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.
Anm. Skriftliga anvisningar och videoanvisningar om de delar som du själv kan installera finns på adressen http://www.info.apple.com/installparts/

Nödvändiga verktyg

Det enda verktyg som du behöver är en stjärnskruvmejsel.

Öppna datorn

Varning: Stäng alltid av datorn innan du öppnar den för att undvika att skada datorns inre delar eller dig själv.

1. Koppla loss alla kablar från datorn utom nätsladden.

2. Håll i armen och basen och lägg ner datorn på en mjuk handduk (figur 1).
"Installera

Figur 1

4. Lossa på de fyra skruvarna som håller fast datorns undersida och ta försiktigt bort serviceluckan (figur 2).
"Installera

Figur 2

Viktigt
: För att förhindra elektriska stötar som kan skada datorn ska du alltid röra vid metallblecken innan du rör vid någon av datorns inre delar eller installerar något i den.
För att skydda datorn mot statisk elektricitet bör du undvika att gå omkring i rummet tills du har installerat klart och stängt datorn.

5. Rör vid en metallyta inuti datorn (figur 2).
"Installera

Figur 3

Varning
: Rör inte vid skruvarna i bottenhöljet (figur 4).
Om du lossar på skruvarna kan datorn överhettas och de inre delarna kan ta skada.
"Installera

Figur 4

6. Koppla ur nätsladden.

Installera AirPort-kortet

Anm
. Om du ersätter ett defekt AirPort-kort istället för att sätta in ett nytt kort, måste du ta bort det defekta kortet innan du fortsätter.

1. Anslut AirPort-antennen ordentligt till AirPort-kortet (figur 5).
"Installera

Figur 5

2. Sätt in kortet i AirPort-kortplatsen (figur 6).
"Installera

Figur 6

Stänga datorn

1. Sätt tillbaka serviceluckan och dra åt de fyra skruvarna som håller den på plats (figur 7).
"Installera

Figur 7

2. Återanslut alla kablar och starta om datorn.

Varning: Starta aldrig datorn om inte alla inre och yttre delar sitter på plats och datorn är stängd. Om du använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både dig och datorn.
Dessa anvisningar finns också som PDF-fil på webbsidan för delar som kunden kan installera själv (Customer-Installable Parts).

Publiceringsdatum: