iMac (platt bildskärm): Installera eller ersätta minne

Dokumentet innehåller anvisningar för hur du installerar minne i iMac-datorns (platt bildskärm) minneskortplats.

Minne, SO-DIMM

Installationsanvisningar

Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.
Anm. Skriftliga anvisningar och videoanvisningar om de delar som du själv kan installera finns på adressen http://www.info.apple.com/installparts/

Nödvändiga verktyg

Det enda verktyg som du behöver är en stjärnskruvmejsel.

Öppna datorn

Varning
: Stäng alltid av datorn innan du öppnar den för att undvika att skada datorns inre delar eller dig själv.
Koppla loss alla kablar från datorn utom nätsladden.

2. Håll i bildskärmsarmen och på datorns undersida och lägg ner datorn på en mjuk handduk (figur 1).
"Installera

Figur 1

3. Lossa på de fyra skruvarna som håller fast datorns undersida och ta försiktigt bort serviceluckan (figur 2).
"Installera

Figur 2

Viktigt
: För att förhindra elektriska stötar som kan skada datorn ska du alltid röra vid metallblecken innan du rör vid någon av datorns inre delar eller installerar något i den. För att skydda datorn mot statisk elektricitet bör du undvika att gå omkring i rummet tills du har installerat klart och stängt datorn.

4. Rör vid en metallyta inuti datorn (figur 3). Varning: Rör inte de inringade skruvarna nedan. Om du lossar på skruvarna kan datorn överhettas och de inre delarna kan ta skada.
"Installera

Figur 3

Varning
: Rör inte vid skruvarna i bottenhöljet (figur 4).
Om du lossar på skruvarna kan datorn överhettas och de inre delarna kan ta skada.
"Installera

Figur 4

Installera minnesmodulen
Anm
. Om du ersätter en trasig minnesmodul istället för att sätta in en ny modul, måste du ta bort den trasiga modulen innan du fortsätter.

1. Sätt in minnesmodulen i minneskortplatsen (figur 5).
"Installera

Figur 5

2. Tryck försiktigt ner minnet tills du hör att det klickar på plats under de två flikarna på sidorna av kortplatsen (figur 6).
"Installera

Figur 6

Stänga datorn
1. Sätt tillbaka serviceluckan och dra åt de fyra skruvarna som håller den på plats (figur 7).
"Installera

Figur 7

2. Återanslut alla kablar och starta om datorn.

Varning: Starta aldrig datorn om inte alla inre och yttre delar sitter på plats och datorn är stängd. Om du använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både dig och datorn.

Dessa anvisningar finns också som PDF-fil på webbsidan för delar som kunden kan installera själv (Customer-Installable Parts).

Publiceringsdatum: