Mac OS 9: Felsöka en skrivare

I det här dokumentet beskrivs hur du felsöker en skrivare som inte skriver ut.  Skrivaren skriver inte ut eller så fastnar ("fryser") datorn när du försöker skriva ut.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

A. Kontrollera skrivarens kablar och strömförsörjning

  1. Kontrollera att skrivarens strömförsörjning är ordentligt inkopplad och att skrivaren är på.

  2. Om skrivaren verkar ha något maskinvaruproblem eller strömförsörjningsproblem kan du prova att koppla den direkt till vägguttaget. Koppla bort eventuella förlängningssladdar, grenuttag och liknande.

  3. Se till att alla kablar är ordentligt inkopplade. Det är en bra idé att dra ur och koppla in alla kablar igen och att se till så skrivaren är direkt kopplad till datorn.

B. Kontrollera om skrivaren visar något felmeddelande

Kontrollera att skrivaren inte visar något felmeddelande. Läs dokumentationen som följde med skrivaren. Där framgår det hur skrivaren visar om den har problem (med lampor och liknande). I dokumentationen framgår det förmodligen hur du återställer skrivaren efter ett fel.C. Skriv ut en testsida
  1. Se till att skrivaren har bläck och papper och att inga papper har fastnat i skrivaren.

  2. Koppla bort skrivaren från datorn och kontrollera att själva skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida. Hur du skriver ut en testsida framgår av dokumentationen som följde med skrivaren. Fungerar det inte att skriva ut en testsida ligger problemet troligen i skrivaren och inte i datorn och du bör kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

  3. Skrivs testsidan ut korrekt fungerar själva skrivaren och problemet ligger förmodligen i programvaran i datorn. Anslut skrivaren till datorn igen.

D. Felsökning av programvara
  1. Gå till skrivartillverkarens hemsida och hämta de senaste drivrutinerna för skrivaren. Se till att drivrutinerna är kompatibla med Mac OS 9. Installera om drivrutinerna.

  2. Öppna väljaren. Kontrollera att rätt skrivarmodell är markerad på vänster sida och motsvarande port är markerad på högra sidan.

  3. Byt till Finder och välj Skriv ut skrivbordet från Arkiv-menyn. Om du kan skriva ut från Finder men inte kan skriva ut från andra program så tyder det på att problemen har med just de programmen att göra.

  4. Kontrollera att program där utskrifter inte fungerar verkligen är kompatibla med Mac OS 9 och har de senaste uppdateringarna. Besök tillverkarens hemsida och kontakta dem vid behov.

  5. I det program du försöker skriva ut från väljer du Utskriftsinställningar från Arkiv-menyn. Kontrollera att inställningarna är lämpliga till din skrivare.

  6. Avbryt väntande utskrifter och se till så att ingen utskriftshanterare är igång. Öppna systemmappen. Leta upp mappen Utskrifter. Om det finns dokument som väntar på utskrift här så drar du dem till papperskorgen och försöker sedan skriva ut på nytt. Du ska även ta bort oavslutade utskrifter från skrivbordsskrivare, utskriftsbuffertar eller buffertmappar.

  7. Isolera eventuella tilläggskonflikter genom att skapa en tilläggsprofil som innefattar Fullständigt Mac OS 9 plus skrivartilläggen. Läs dokument 30929, "Mac OS: Felsökning av tilläggskonflikter/Funktioner i Tilläggskontroll".

  8. Förvissa dig om att inga andra enheter påverkar miljön genom att koppla bort alla tillbehör, PCI-kort och andra enheter. De enda enheter du behåller ska vara skrivaren och originaltangentbordet och musen från Apple. Prova nu med den tilläggsprofil du skapade i förra steget.

  9. Läs avsnittet "Fler dokument" nedan och kontrollera att du inte har något av de symptom som beskrivs där.

  10. Om inget annat hjälper är sista utvägen att göra en installera en ny systemmapp och sedan installera om skrivarens drivrutiner. Läs dokument 60496, "Mac OS 9: Installera en helt ny systemmapp".
Publiceringsdatum: