Mac OS: Felsökning av tillägg och funktioner i Tilläggskontroll supportpage:

Den här artikeln förklarar hur Tilläggskontroll fungerar och hur du gör för att felsöka datorns tillägg. Avsnittet om felsökning hittar du i slutet av den här artikeln.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Historik
Tilläggskontroll introducerades i System 7.5. Det gjorde det enklare för Macintosh-användare att avgöra vilka INIT-filer som inte fungerade tillsammans med andra INIT-filer. I System 7.6 uppdaterades Tilläggskontroll till den version som används än idag.

Vad innebär felsökning av tillägg?
Du felsöker Tillägg med trial-and-error-metoden. Den här metoden kräver att du startar om datorn flera gånger, vilket inte skadar Macintosh-datorn.

Hur kan jag avgöra om jag har problem med tillägg?
Om du kan starta datorn med systemtilläggen (Fullständigt Mac OS 8.x) och problemet inte uppstår igen orsakas problemet av en tilläggskonflikt. Om problemet uppstår även när du använder profilen Fullständigt Mac OS 8.x bör du installera en helt ny systemmapp.

Är det samma sak att avaktivera alla tillägg i Tilläggskontroll som att
trycka på skifttangenten när datorn startar?
Inte riktigt. Läs Tech Info Library-artikel 17392: "Tilläggskontroll:
Stänga av tillägg jämfört med att hålla ner skift"

Funktioner i Tilläggskontroll:

Vad är profiler?
Figur 1: Profil


En profil betår av tillägg, inställningsprogram, systemtillägg, startobjekt och avstängningsobjekt. Menyn Vald profil visar namnet på den aktiva profilen.

Profilerna Fullständigt Mac OS 8.x och Grundläggande Mac OS 8.x är låsta () profiler som levereras av Apple.

De här profilerna innehåller bra tillägg och du måste kopiera profilerna innan du kan göra ändringar i dem. Min profil kallas en profil som du inte har namngivit.


Du kan ändra namn på, duplicera, återgå till och radera profiler:

Figur 2: Arkiv-meny


Välj hur saker ska visas:

Figur 3: Menyn Innehåll

Öppna menyn Innehåll i Tilläggskontroll. Det finns fler alternativ än att visa innehållet som mappar. Om du väljer "i Produktordning" kan du sätta på och stänga av hela programpaket med ett enda klick (mycket användbart när du felsöker tillägg). Om du väljer "som Objekt" visas en lång lista med alla tillägg, inställningsprogram, start- och avstängningsobjekt (påminner om Tilläggskontroll i System 7).

Öppna Tilläggskontroll när datorn startar
Innan det första tillägget visas när datorn startar håller du ner mellanslagstangenten så att inställningsprogrammet Tilläggskontroll visas. Ändringarna du gör börjar gälla direkt, så du behöver inte starta om datorn igen. Du har tillgång till samma alternativ som i Finder, du hittar de flesta av dem i popupfönstret Vald profil.

Håll ner kommando- och alternativtangenterna och stäng fönstret så startar datorn om.

Figur 4: Stängningsruta

Kan jag säkerhetskopiera listan över tillägg?
Inte direkt, du kan välja att spara en lista som ett Skriv text-dokument från Arkiv-menyn. Du kan också skapa en rapport med hjälp av Apple Systeminformation. Det går inte att importera en profil.

Identifiera tillägg
Se till att du kontrollerar informationen i avsnittet Visa info om objekt. Information som visas där varierar beroende på vad tillverkaren skrivit in i tillägget. Du kan också välja Visa info från menyn Redigera i Tilläggskontroll.


Figur 5: Visa info om objekt


Vad är mapparna Tillägg och Tillägg (avstängda) till för?I datorns systemmapp har Tilläggskontroll placerat mapparna Tillägg och Tillägg (avstängda). De här mapparna skapas automatiskt. När du stänger Tilläggskontroll flyttas alla ändringarna du gjort till en lämplig mapp. Om du t.ex. stänger av ett tillägg i Tilläggskontroll så flyttas det automatiskt från mappen Tillägg till mappen Tillägg (avstängda) när du avslutar programmet.


Felsökning av tillägg

Börja med att spara den aktuella profilen som du har problem med. Byt sedan profil till "Fullständigt Mac OS 8.x" eller "Grundläggande Mac OS 8.x" och starta om datorn. Om problemet kvarstår, kan du prova med att stänga av tilläggen genom att starta om datorn och samtidigt hålla ner skifttangenten. Om det inte hjälper installerar du en helt ny systemmapp.Duplicera profilen Mac OS 8.x och namnge den "Felsökning" eller "Test". Jämför profilen som du sparade tidigare med den här felsökningsprofilen och kontrollera vilka tillägg som skiljer sig mellan de olika profilerna. Sätt på 3-5 av de här objekten i felsökningsprofilen och starta om datorn. Fortsätt med att aktivera tillägg och starta om datorn tills problemet uppstår igen. Du kan också aktivera en hel produktgrupp åt gången om du väljer "i Produktordning" i menyn Innehåll.När problemet väl uppstår igen vet du att det var något av de tillägg som du aktiverade senast som orsakade det. Då börjar du stänga av tilläggen i den sista gruppen ett och ett tills du kan avgöra vilket tillägg det är som orsakar problem.När du har identifierat problemtillägget kontrollerar du om det har en annan version än andra tillägg eller Mac OS. Om de är kompatibla kan du prova med att ta bort och installera om programmet som installerar tillägget.Kom ihåg att använda ett skivreparationsverktyg, t.ex. Skivkontroll. Om du ska installera om ett programpaket måste du först ta bort inställningarna för det programpaketet från mappen Programinställningar. Du behöver bara dra inställningarna till papperskorgen och sedan tömma papperskorgen.Om du fortfarande har problem kontaktar du återförsäljaren.

Publiceringsdatum: