Så här säkerhetskopieras iCal-kalenderdata

Lär dig säkerhetskopiera iCal-kalenderdata.

För att säkerhetskopiera iCal-data lokalt kan du:

  • Spara ett iCal-arkiv på hårddisken
    eller
  • Exportera en individuell kalender till en fil på hårddisken (använd den här metoden för alla CalDAV-kalendrar)
     

Skapa ett iCal-arkiv

Gör en säkerhetskopia av dina iCal-data och spara den på hårddisken (som en .icbu-fil).

Exportera individuella kalendrar

I iCals sidofält väljer du kalendern som du vill säkerhetskopiera. Du kan exempelvis vilja göra detta innan du felsöker ett problem med en särskild kalender. Använd den här metoden för vilken CalDAV-kalender som helst.

  1. I menyn Arkiv väljer du Exportera.
  2. Spara filen. Den sparas som en .ics-fil.
  3. Upprepa processen för varje kalender som du vill säkerhetskopiera.

Tips! Om du vill säkerhetskopiera hela hårddisken, inklusive alla iCal.icbu- eller .ics-filer som du redan har sparat på hårddisken, så kan du använda Time Machine.

Publiceringsdatum: