Mac OS X 10.3: Installera om från en Mac OS X Panther uppgraderingsskiva

Efter att ha installerat Mac OS X 10.3.1 Update eller senare kommer du inte att kunna använda installationsskivan för Mac OS X Panther – en del av Mac OS X Up-To-Date-programmet – för att installera om operativsystemet helt.

Om du har butiksversionen av Mac OS X 10.3 Panther kan du enkelt installera om Mac OS X, utan att behöva följa stegen i det här dokumentet.

Obs! Det här dokumentet gäller för Mac OS X 10.3 till 10.3.9.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Så här installerar du om Mac OS X 10.3 från uppgraderingsskivan för Panther

En ominstallation av operativsystemet är inte alltid det bästa sättet att felsöka ett problem. Innan du installerar om Mac OS X 10.3 bör du pröva stegen i "Mac OS X Felsökning: Så här isolerar du ett problem".

Om det inte löser ditt problem kan du följa de här stegen för att installera om Mac OS X 10.3:

 1. Starta datorn från Mac OS X 10.2-installationsskivan. För att starta från en CD sätter du i CD:n, startar om datorn och håller inne C-knappen när datorn startar.
 2. Kör Arkivera och installera eller Radera installation.

  Varning! Väljer du Radera och installera kommer allt innehåll på den valda volymen att raderas innan Mac OS X 10.2 installeras. Se till att säkerhetskopiera dina filer innan du fortsätter. Om du vill läsa mer, se "Mac OS X: Så här säkerhetskopierar och återställer du dina filer".

  Viktigt! Om du väljer Arkivera och installera måste du välja att inte bevara användar- och nätverksinställningar innan du installerar. Om du behåller inställningarna är det inte säkert att det går att logga in efter installationen.

  För mer information, se "Mac OS X: Så här installerar du en äldre version" eller "Macintosh: Så här återställer du Apple-programvara"
 3. Slutför registreringen av Mac OS X när installationen är klar.
 4. Starta datorn från Mac OS X Panther-uppgraderingsskivan när du har registrerat Mac OS X.
 5. Kör en uppgraderingsinstallation av Mac OS X 10.3.
 6. Använd Programuppdatering för att installera tillgängliga uppdateringar.

 

Publiceringsdatum: