Keynote: Så här importerar du Flash-filer

Läs mer om hur du importerar Flash 5-filer i Keynote.

Så här importerar du Flash 5-filer i Keynote:

  1. Spara filen som en Flash 5-film i Flash MX. Filen bör ha filnamnstillägget ".swf". Viktigt: Keynote kan inte importera Flash-filer med filnamnstillägget ".fla".
  2. Välj Redigera > Placera > Välj i Keynote.
  3. Markera filen och klicka på Placera för att infoga den i bilden.
Publiceringsdatum: