Faktorer som inverkar på skrivning till och läsning från optiska medier

I det här dokumentet beskrivs faktorer som kan inverka på din dators kapacitet för skrivning till CD- och DVD-skivor, och faktorer som kan inverka på andra datorers och enheters läsning av skivor.

Flera faktorer påverkar kopiering till inspelningsbara medier och mediernas läsbarhet i olika enheter. Faktorerna gäller för alla medier av typerna CD-R, CD-RW, DVD-R och DVD-RW.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Ta hänsyn till följande faktorer, för framgångsrikt brännande av skivor

Mediets källa

Tredjepartsskivor som uppfyller specifikationerna för enheten bör fungera som förväntat. Apple har dock inte utfört tester för sådana skivor, och därför bör du kontakta tillverkaren om skivan inte är fullständigt kompatibel.

Var särskilt uppmärksam om du använder skivor som är märkta för högre bränningshastigheter än den hastighet som bränningsenheten har stöd för, till exempel om du använder en DVD-R-skiva för 16x bränningshastighet i en enhet som bara har stöd för hastigheten 4x eller 8x. Normalt kan du använda sådana skivor (märkta för högre bränningshastigheter) i äldre enheter. I vissa fall känns dock skivan inte av som den ska, och då kanske bränningen utförs med en lägre hastighet än enhetens högsta möjliga hastighet. Det kan resultera i att skivan inte spelas upp som den ska eller inte känns igen i uppspelningsenheten. Du kan försäkra dig om ett gott resultat genom att alltid använda Apple-medier eller tredjepartsskivor som är särskilt anpassade för den optiska enhetens kapacitet. Apples skivor är testade, godkända för och fullständigt kompatibla med Apple-installerade optiska enheter.

Den optiska enhet som används då skivan skapas

Äldre optiska enheter kanske inte klarar avläsning av moderna medier. Till exempel kanske brända DVD-R- eller DVD-RW-skivor inte läses som de ska i äldre DVD-ROM-enheter. Vissa enheter har kapacitet för läsning av DVD-R, men inte för läsning av DVD-RW. Det kan också gälla för CD-spelare, bilstereoenheter och DVD-videospelare. Enhetens kompatibilitet med brända skivor beror på när enheten tillverkades. SuperDrive-enheter kanske inte klarar läsning av vissa märken eller nya höghastighetsmedier av typen DVD-R/DVD+R/DVD-RW, som inte var tillgängliga då enheten introducerades. För mer information, kontrollera den dokumentation som medföljde spelaren eller kontakta tillverkaren.

Kompatibiliteten kanske förbättras med en tillgänglig uppdatering för den fasta programvaran. Trots att enheten anses vara kompatibel med vissa medier, kan det bli problem med skivor av vissa märken, eller med skivor som har bränts med en viss hastighet.

Den programvara som användes för att skapa skivan

Kontrollera att den programvara som används då skivan skapas är aktuell. Kontrollera att de inställningar som anges i programmet, t.ex. för bränningshastigheten, är kompatibla med enheten och den skiva som används. Varierande bränningshastigheter kan inverka på skivans kompatibilitet med uppspelningsenheten. Det kan ge skillnader i noggrannhet då en ljud-CD eller DVD skapas. I bränningsprogram utförs ofta en verifiering när bränningen har slutförts. Därmed säkerställs att den färdiga skivan är klar för uppspelning. Om verifieringen misslyckas kan du prova att använda en långsammare bränningshastighet.

Metod för anslutning av den optiska enheten

Om brännarenheten ansluts via USB kanske det inte går att använda enhetens högsta möjliga bränningshastighet. Om bränningshastigheten är för hög kanske bränningen misslyckas, eftersom anslutningen inte har tillräcklig bandbredd.

Om du har en SCSI-brännare, kontrollera att SCSI-kablarna är konfigurerade och anslutna som de ska. Vid felaktig anslutning kan problem inträffa. Säkerställ också att skärmade kablar används för anslutning av brännaren till datorn.

Ta hänsyn till följande, för framgångsrikt användande av brända skivor

Mediets källa

Om det går bra att bränna en viss typ av skiva i en enhet, går det normalt också att läsa samma typ av skiva i enheten.

Obs! Apples optiska enheter kan användas med standardskivor som har kapacitet för 650 MB, men alla enheter fungerar inte med skivor som har kapacitet för 700 MB (80 eller 90 minuter).

Den optiska enhet som används för läsning av skivan

Moderna medier kanske inte läses av som de ska i äldre optiska enheter. Till exempel kanske brända DVD-R- eller DVD-RW-skivor inte läses av som de ska i en äldre DVD-ROM-enhet. Vissa enheter har kapacitet för läsning av DVD-R, men inte för läsning av DVD-RW. Det kan också gälla för CD-spelare, bilstereoenheter och DVD-videospelare. Enhetens kompatibilitet med brända skivor beror på när enheten tillverkades. För mer information, kontrollera den dokumentation som medföljde spelaren eller kontakta tillverkaren. Kompatibiliteten kanske förbättras med en tillgänglig uppdatering för den fasta programvaran. Trots att enheten anses vara kompatibel med vissa medier, kan det bli problem med skivor av ett visst märke, eller med skivor som har bränts med en viss hastighet.

Den programvara som används för läsning av skivan

Programvara som är anpassad för kopiering av data till skivor kanske inte har kapacitet för kopiering av video- eller ljuddata till skivor. Kontrollera att du använder en aktuell version av programvaran, och att programvaran har stöd för kopiering av den aktuella typen av data.

Använd den senaste versionen av Mac OS, för bästa avläsningskapacitet. Säkerställ också att du bränner skivan i ett format som stödjs i det operativsystem där skivan ska läsas. En CD som bränns i t.ex. Mac OS Extended-formatet (HFS Plus) kanske inte fungerar på en Microsoft Windows-baserad dator.

Om en skivas format inte känns igen i datorns operativsystem kanske du måste installera programvara som gör att skivan känns igen.

Ytterligare information

Mac OS: Så här identifierar du mekanismen för en CD- eller DVD-enhet och versionen för enhetens fasta programvara

Uppdatering för fast programvara till Power Macintosh G4 CD-RW: Information och hämtning

SuperDrive: Viktig information om användande av höghastighetsmedier

Viktigt! Information om produkter som inte har tillverkats av Apple tillhandahålls bara i informationssyfte och ska inte betraktas som rekommendationer från Apple. Kontakta tillverkaren för mer information.

Publiceringsdatum: