Pages: Så här lägger du till radnummer i dokument

I Pages kan du lägga till radnummer i texten med följande steg:

  1. Klicka utanför huvuddelen av dokumentet så att textmarkören inte är synlig.
  2. Skapa ett nytt flytande textobjekt.
  3. Klicka utanför huvuddelen av dokumentet igen så att textmarkören inte är synlig.
  4. Dra textrutan till ena sidan av dokumentet.
  5. Forma textrutan så att den är hög och smal.
  6. Skriv in numren du vill använda i textrutan.
  7. Markera textrutan.
  8. I Format-menyn väljer du Avancerat och sedan Flytta objekt till huvudavdelningen.

Radnumren du skapade kommer nu att visas på alla sidorna (men inte över avsnitt).

Tips: Om du tänker återanvända metoden kan du spara dokumentet som en mall.

Publiceringsdatum: