Apple Wireless Keyboard: Så här förvarar du tangentbordet när det inte används

I den här artikeln beskrivs hur du förvarar tangentbordet när du inte använder det. Specifik information om Apples trådlösa aluminium-tangentbord finns i slutet av den här artikeln.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Normalt användande
Tangentbordets energisparläge aktiveras automatiskt när tangentbordet inte används. Du avaktiverar energisparläget genom att trycka på en valfri tangent.

 

Förvaring
Stäng av tangentbordet om du inte tänker använda det på några dagar, eller om du tänker ta med det när du reser.

Så här stänger du av tangentbordet:

    1. Vänd på tangentbordet.

    2. För strömreglaget mot kanten närmast mellanslagstangenten. Den gröna lampan slocknar.



    Fig. 1 Tangentbordets strömreglage finns mitt på batterifackets lock.

Förvaring längre perioder
Ta ur batterierna om du inte tänker använda tangentbordet på flera veckor.

Relaterade dokument:
Apple Wireless Keyboard: Installera och byta batterier

 

Apple Wireless Keyboard (aluminium)

Stäng av aluminiumtangentbordet om du inte tänker använda det. Ta ur batterierna om du inte tänker använda tangentbordet på några veckor.

Normalt användande

Aluminiumtangentbordets energisparläge aktiveras automatiskt om tangentbordet inte används. Du avaktiverar energisparläget genom att trycka på en valfri tangent.

Förvaring

Stäng av tangentbordet om du inte tänker använda det på några dagar, eller om du tänker ta med det när du reser.

Så här stänger du av tangentbordet:

  • Håll in strömknappen, som finns till höger om batterifacket, ca tre sekunder. LED-lampan tänds när du trycker in knappen och släcks när tangentbordet har stängts av.


  • Fig. 2 Tangentbordets strömknapp, till höger om batterifacket.

Förvaring längre perioder

Ta ur batterierna om du inte tänker använda tangentbordet på flera veckor.

Relaterade dokument:
Apple Wireless Keyboard (2007): Installera och byta batterier

Senast ändrad: