Felsökning av 15-tums Studio Display DVI-skärmar

Så här felsöker du 15-tums Studio Display DVI-skärmar

Den här artikeln innehåller reparationsinformation om valda Apple-produkter. Informationen är avsedd för auktoriserade tjänsteleverantörer, men vi har publicerat den i kunskapsdatabasen för andra som vill ta del av informationen. Det finns ett begränsat antal reparationer som kunden kan utföra själv, och dessa beskrivs i avsnittet om delar som kunden själv får installera, på http://www.info.apple.com/installparts-se. Om du inte har behörighet för att utföra reparationerna, kontakta Apple (888-APL-CARE i USA) eller en lokal auktoriserad tjänsteleverantör för bokning av en reparation.

Allmänt
Med hjälp av symtomdiagrammet kan du fastställa symtom för din produkt. I diagrammet anges den mest sannolika lösningen först, och därför bör du börja med att prova den. Kontrollera om symtomen kvarstår. Prova med nästa åtgärd om symtomen kvarstår. Kontakta Apples tekniksupport om du vill ha hjälp. Du kan visa allmänna felsökningstips genom att navigera till justeringskapitlet och öppna den länkade användarhandboken.

 

Grundläggande checklista

Viktigt: Många bildskärmar som lämnas för reparation visar sig vara fullt fungerande. Förhindra onödiga reparationer/byten och tidsfördröjningar genom att läsa igenom den här checklistan. Studio Display DVI-skärmen är inte kompatibel med alla datorer. Bildskärmen fungerar med vissa AGP-baserade Power Mac G4-datorer.

 

Kontrollera anslutningar

Orsaken till symtom för bildskärmsfel kan vara bristfälliga kabelanslutningar eller ett DVI-grafikkort som inte är ordentligt installerat i datorn. Kontrollera kabelanslutningarna och att alla stift är raka.

Kontrollera att DVI-grafikkortet är installerat som det ska i datorn.

Skydda bildskärmen från statisk urladdning.

Förhindra att elektrostatisk urladdning ger upphov till skador på bildskärmen. Det gör du genom att alltid ansluta datorn till ett jordat uttag innan du ansluter Studio Display DVI-skärmen till datorn.

Stäng av bildskärmen eller aktivera viloläget om skärmen inte ska användas.

En statisk bild som visas på en LCD-skärm en längre tid (ca 24 timmar) kan ge upphov till en kvardröjande s.k. spökbild på skärmen. Du tar bort spökbilden genom att stänga av bildskärmen eller aktivera viloläget via Strömsparare. Tiden för återställning beror på visningstiden för den ursprungliga bilden. Vanligtvis tar borttagning av spökbilden mellan en och två gånger så lång tid som det tog att skapa den.

Om bildskärmens viloläge har aktiverats via Strömsparare, lyser strömlampan orange och bakgrundbelysningen är avstängd. Du kan använda en skärmsläckare, men med vissa skärmsläckare behålls bakgrundsbelysningen tänd, vilket förkortar lampornas livslängd.

 

Symtomdiagram -Ingen bild (skärmen är svart)

Justera ljusstyrkan (den kanske är för låg) på frontpanelen.

Stäng av datorn och bildskärmen. Dra ur bildskärmskablarna. Undersök om det finns böjda stift i kontakterna. Anslut bildskärmskablarna igen och starta om datorn och bildskärmen.

Om ljusstyrkan har sänkts med tiden beror det förmodligen på fel i bakgrundsbelysningen. Kontakta Apples tekniksupport om du misstänker att det är fel på bakgrundsbelysningen.

Byt datorns DVI-grafikkort.

Ring Apples tekniksupport på 800-919-2775 (i USA). I Kanada är numret 800-217-9517.

 

Skärmupplösningar -Suddig eller vågig bild vid olika upplösningar

Använd någon av de upplösningar som rekommenderas i kontrollvyn. Obs: Vissa upplösningar i Visa alla-listan kanske inte ger optimalt resultat (suddighet, svarta fält på sidorna eller högst upp och längst ned i visningsområdet).

För bästa möjliga resultat bör du välja skärmupplösningen 1 024 x 768 via kontrollreglaget eller kontrollvyn. 1 024 x 768 är standardupplösningen för Studio Display DVI-skärmar.

 

Skärmfärg -Skärmfärgerna stämmer inte

Låt skärmen värmas upp i 30 minuter.

Kontrollera färgerna med hjälp av ett känt testmönster för dekorfärg. Öppna kontrollvyn, klicka på Färg och kontrollera att en lämplig ColorSync-profil har valts. Klicka på Kalibrera i färgmenyn för att ändra färgkalibreringen.

Öppna kontrollvyn och säkerställ att inte Gråtoner har angetts för färgdjupsinställningen.

 

Varierande färgintensitet: stora färgområden som inte är enhetliga

Låt skärmen värmas upp i 30 minuter, så att optimal färgkvalitet uppnås. Vid visning av ett stort område som har en enda färg, kanske färgen inte är enhetlig. Symtomet kan uppstå om skärmen inte har värmts upp.

 

Skärmens ljusstyrka - Nedtonad skärmbild

Justera ljusstyrkan (den kanske är för låg) på frontpanelen.

Öppna kontrollvyn och klicka på Kalibrera i färgmenyn för att ändra färgkalibreringen.

Klicka på Kalibrera i färgmenyn i kontrollvyn, och ändra färgen i kalibreringsinställningarna.

Om ljusstyrkan har sänkts med tiden beror det förmodligen på fel i bakgrundsbelysningen. Kontakta Apples tekniksupport om du tror att problemet beror på ett bakgrundsbelysningsfel.

 

Fokus -Suddig skärmbild

Ange skärmupplösningen 1 024 x 768 via kontrollvyn eller med kontrollreglaget.

Anteckning:1 024 x 768 är standardupplösningen för Studio Display DVI-skärmar. Genom att välja andra upplösningar kan du "förstora" skärmbilden om du vill visa större teckensnitt och bilder. För en platt LCD-skärm går det dock inte att ändra skanningsfrekvensen (vilket är möjligt för CRT-skärmar). Därför kan man förvänta sig viss suddighet om andra upplösningar än standardupplösningen används.

Öppna kontrollpanelen Utseende och välj Typsnitt. Avmarkera kryssrutan för utjämning av alla typsnitt på skärmen.

 

Felmeddelanden - Det visas ett felmeddelande om att bildskärmen inte stödjs av den aktuella Apple Displays Software-versionen.

Kontrollera att datorn är kompatibel. Kontrollera att DVI-grafikkortet är anslutet som det ska. (Se avsnittet "Grundläggande checklista" i början av det här kapitlet.)

Installera Apple Displays Software, som medföljde Studio Display DVI-skärmen. Installationsinstruktioner finns i den länkade användarhandboken i justeringskapitlet.

Det visas ett felmeddelande om att den aktuella programvaruversionen inte stödjs av Apple Displays Software.

Kontrollera att du har valt starthårddisken i dialogrutan Installation, om meddelandet visas i installeraren för Apple Displays Software.

Fellampor - Strömlampan blinkar orange tre gånger i följd i upprepande sekvenser

Kontrollera att rätt grafikkort har installerats.

Installera Apple Displays Software, som medföljde Studio Display DVI-skärmen. Installationsinstruktioner finns i den länkade användarhandboken i justeringskapitlet.

Strömlampan blinkar orange i upprepande sekvens om två korta blinkningar och en lång blinkning

Symtomet innebär att det är problem med bakgrundsbelysningen. Ring Apples tekniksupport på 800-919-2775 (i USA). I Kanada är numret 800-217-9517.

 

Diverse

 

Skärmbilden låses

Symtomet inträffar om det finns en motstridighet mellan funktionen Strömsparare och ett skärmsläckarprogram. Stäng av skärmsläckarprogrammet eller Strömsparare, och starta om datorn.

 

Datorn stängs av eller viloläget aktiveras om du trycker på strömknappen

Bildskärmens strömknapp är förinställd för avstängning eller aktivering av viloläget, för både skärmen och datorn. Om du vill att strömknappen bara ska inverka på bildskärmen öppnar du kontrollvyn och navigerar till strömknappsinställningen i Inställningar. Klicka på knappen för bildskärm.

 

Ändring i kontrollvyn ger inte upphov till ändrad skärmbild

Kontrollera att rätt bildskärmsnamn visas i titelfältet, om flera skärmar är anslutna till datorn.

Koppla från alla externa USB-enheter utom skärmen, Apple-tangentbordet och musen.

Installera Apple Displays Software, som medföljde Studio Display DVI-skärmen. Installationsinstruktioner finns i den länkade användarhandboken i justeringskapitlet.

 

Ingen skärmbild när du trycker på knappen för ljusstyrka, eller inga strömlägesalternativ i kontrollvyn

Kontrollera att bildskärmens USB-kabelkontakt är ansluten till datorns USB-port.

Installera Apple Displays Software, som medföljde Studio Display DVI-skärmen. Installationsinstruktioner finns i den länkade användarhandboken i justeringskapitlet.

Starta om datorn.

Knappen Inställningar saknas i kontrollvyn

Kontrollera att bildskärmens USB-kabelkontakt är ansluten till datorns USB-port.

Installera om systemprogramvaran.

 

Kvardröjande bild visas när skärmbilden ändras

Om du låter en statisk och oföränderlig bild visas länge på skärmen, kan en knappt synlig version av bilden dröja kvar när skärmbilden ändras.

Det är ett tillfälligt fenomen som inte inverkar på bildskärmens funktion. Du tar bort den kvardröjande bilden genom att stänga av skärmen eller aktivera dess viloläge via funktionen Strömsparare. Tiden för återställning beror på visningstiden för den ursprungliga bilden. Borttagning av den kvardröjande bilden tar vanligtvis mellan en och två gånger så lång tid som det tog att skapa den.

Vi rekommenderar att du förhindrar symtomet genom att i kontrollpanelen Strömsparare aktivera skärmens viloläge (skärmen blir mörk), om den inte ska användas. Om bildskärmens viloläge har aktiverats via Strömsparare, lyser strömlampan orange och bakgrundsbelysningen är avstängd. Du kan använda en skärmsläckare, men med vissa skärmsläckare behålls bakgrundsbelysningen tänd, vilket förkortar lampornas livslängd.

Publiceringsdatum: