Apple LCD-bildskärmar: Strömlampan blinkar

På vissa LCD-skärmar från Apple visas en varning vid detektering av feltillstånd.

Om ett fel detekteras i en Apple LCD-bildskärm, blinkar strömlampan enligt ett visst mönster som motsvarar problemet.

kort, kort, kort Bildskärmen detekterar ett felaktigt grafikformat eller en upplösning som inte stödjs.
Kontrollera att skärmen är kompatibel och starta om datorn. Om problemet kvarstår ska du Återställa Mac-datorns PRAM och NVRAM.
kort, lång, kort Se till att du använder rätt nätadapter för bildskärmen. Varningen visas bara på skärmar som är tillverkade år 2004 eller senare och som kräver en extern nätadapter.
kort, kort, lång Ett bakgrundsbelysningsfel detekteras. Kontrollera bildskärmens strömanslutningar och starta om datorn. Kontakta Apple eller en Apple-auktoriserad servicepartner.
Publiceringsdatum: