Strömlampornas funktion på aluminiumbildskärmarna Apple Cinema Display

Om du har en aluminiumbildskärm av typen Apple Cinema Display, tänds LED-lamporna på bildskärmens framsida enligt inställningen för bildskärmsströmknappen. Inställningen finns på fliken Alternativ i rutan Bildskärm i Systeminställningar. I tabellen nedan beskrivs LED-lampornas beteende när du väljer följande inställningar för strömknappen:

Bildskärmen slås på eller av
  • På om datorn är av
  • Av om datorn är på
  • På om datorn är i viloläge
Datorn försätts i vila eller väcks ur viloläget
  • På om datorn är av
  • Av om datorn är på
  • Blinkar om datorn är i viloläge
Ingenting
  • På om datorn är av
  • Av om datorn är på
  • Blinkar om datorn är i viloläge
Publiceringsdatum: