Kalibrera en Apple Cinema HD-bildskärm för optimal färgnoggrannhet

I Mac OS X kan du kalibrera skärmen genom att använda bildskärmskalibreringsassistenten.

De färger som visas på en skärm kan variera av många orsaker, t.ex. omgivningens belysning, skärmens placering och lutning o.s.v. Om du hanterar ljusgråa och vita färgområden på skärmen, och lägger märke till en viss rosa ton eller andra nyanser på den Cinema HD-skärm (23-tums DVI) som är ansluten till en Apple-dator, kan du prova följande:

  1. Uppgradera till Mac OS X v10.3.6 eller senare, vilket förbättrar ColorSync-kalibreringen för Cinema HD Display (23-tums DVI)-skärmar.
  2. Om mer kalibrering behövs när du har uppdaterat till Mac OS X 10.3.6, kan du använda bildskärmskalibreringsassistenten i Mac OS X. Där kan du anpassa skärmen och ställa in vitpunkten efter behov. Kanske behöver du använda bildskärmskalibreringsassistenten flera gånger de första veckorna, om du vill säkerställa optimal kalibrering av skärmen.
  3. Kontakta Apple via det telefonnummer som anges i din inkorg, om kalibreringen inte förbättras med ovanstående åtgärder.

Metoden för att skapa en anpassad skärmprofil beror på operativsystemet:

Med bildskärmskalibreringsassistenten i Mac OS X:

  1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
  2. Klicka på Bildskärmar.
  3. Klicka på fliken Färg.
  4. Klicka på knappen Kalibrera.
  5. Markera kryssrutan Expertläge.
  6. Följ instruktionerna och spara den anpassade profilen när du är klar.

Med hanteringsverktyget i Windows:

Dokumentationen till operativsystemet och grafikkortet innehåller information om ICM (Image Color Management) och ändring av bildskärmsprofiler. Många grafikkort har verktyg som innefattar liknande funktioner som i bildskärmskalibreringsassistenten i Mac OS X.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: