Kalibrera en Apple Cinema HD-bildskärm för optimal färgnoggrannhet

I Mac OS X kan du kalibrera skärmen genom att använda bildskärmskalibreringsassistenten.

De färger som visas på en skärm kan variera av många orsaker, t.ex. omgivningens belysning, skärmens placering och lutning o.s.v. Om du hanterar ljusgråa och vita färgområden på skärmen, och lägger märke till en viss rosa ton eller andra nyanser på den Cinema HD-skärm (23-tums DVI) som är ansluten till en Apple-dator, kan du prova följande:

  1. Uppgradera till Mac OS X v10.3.6 eller senare, vilket förbättrar ColorSync-kalibreringen för Cinema HD Display (23-tums DVI)-skärmar.
  2. Om mer kalibrering behövs när du har uppdaterat till Mac OS X 10.3.6, kan du använda bildskärmskalibreringsassistenten i Mac OS X. Där kan du anpassa skärmen och ställa in vitpunkten efter behov. Kanske behöver du använda bildskärmskalibreringsassistenten flera gånger de första veckorna, om du vill säkerställa optimal kalibrering av skärmen.
  3. Kontakta Apple via det telefonnummer som anges i din inkorg, om kalibreringen inte förbättras med ovanstående åtgärder.

Metoden för att skapa en anpassad skärmprofil beror på operativsystemet:

Med bildskärmskalibreringsassistenten i Mac OS X:

  1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
  2. Klicka på Bildskärmar.
  3. Klicka på fliken Färg.
  4. Klicka på knappen Kalibrera.
  5. Markera kryssrutan Expertläge.
  6. Följ instruktionerna och spara den anpassade profilen när du är klar.

Med hanteringsverktyget i Windows:

Dokumentationen till operativsystemet och grafikkortet innehåller information om ICM (Image Color Management) och ändring av bildskärmsprofiler. Många grafikkort har verktyg som innefattar liknande funktioner som i bildskärmskalibreringsassistenten i Mac OS X.

Publiceringsdatum: