Mac OS X: "Okänt fel – 2147352480" visas när CD-R, CD-RW eller DVD-R bränns

Läs om hur du felsöker skyddsproblem ("Okänt fel – 2147352480") när du bränner en skiva. Denna artikel gäller Mac OS X 10.2 eller senare.

Prova de här tipsen:

 • Ange en bränningshastighet som är lägre än den högsta hastigheten för den optiska enheten.
 • Avsluta program du inte använder. Öppna program markeras med en vit cirkel i Dock i Leopard och med en triangel i Tiger och tidigare versioner av Mac OS X. 
 • När en bränningssession har startats ska du inte flytta, stöta till eller skaka datorn.
 • Sätt inte etiketter på skivor innan du bränner dem.
 • Använd tomma skivor som är anpassade till bränningshastigheten hos enheten, eller också kan du överväga att använda ett annat skivmärke.
 • Se "Faktorer som inverkar på skrivning till och läsning från optiska medier".

Problemet kan också avhjälpas genom att du installerar extra minne (RAM) eller ett snabbare gränssnitt för brännenheter (t.ex. SCSI).

Du kan också eventuellt låta en auktoriserad Apple-leverantör testa den optiska medieenheten.

Följande meddelande kan visas:

"-2147352480 = 0x80020060 = kDRBurnUnderrunErr = Device drained buffer without burn underrun protection"

För lite utrymme på hårddisken eller i RAM-minnet kan orsaka detta. Här är några ledtrådar som kan tyda på att så är fallet:

 • Problemet inträffar oftast när en skiva bränns.
 • Vid misslyckade bränningar lämnas ofta delar av data på skivan och det går inte att återanvända skivan.

Fysiska källor till problemen kan leda till misslyckade bränningar och kan ibland identifieras så här:

 • Problemet oftast inträffar i början av bränningen.
 • Vid misslyckade bränningar lämnas skivan oftast orörd och den kan användas igen (d.v.s. den är tom).
 • Bränningen startas, men en extern händelse avbryter sessionen.

 

Publiceringsdatum: