Mac OS X Mail: Vad är en winmail.dat-bilaga?

Vill du veta vad en winmail.dat-bilaga är för något (bilagor som visas med en symbol med ett frågetecken över texten i Mail)?

Bilagan innebär att e-postmeddelandet skickades från ett e-postprogram från Microsoft (till exempel Outlook och Microsoft Exchange-klienten) och innehåller information i RTF-formatet (rich text format). RTF-formatet bestämmer hur teckensnitt, färger och andra attribut som till exempel understrykningar och fetstil ska visas i e-postmeddelandet. (Bilagan visas inte i Outlook men i Mail. Den kan även visas i andra e-postprogram som ett MIME-avsnitt med namnet "application/ms-tnef".)

Så här undviker du dessa bilagor

Om du vill undvika att bilagan visas ber du personen som skickade e-postmeddelandet att avmarkera eller ändra inställningen att e-postmeddelanden ska skickas i Microsoft RTF-format för den här mottagaren.

Mer information finns i det här dokumentet från Microsoft.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: