iMac: Hur du installerar en uppdatering av den fasta programvaran för iMac

Följande instruktioner finns med i filerna som beskriver alla uppdateringar av fast programvara för iMac.

Obs! Efter att du har uppgraderat den fasta programvaran återställs PRAM och du måste eventuellt återställa en del av dina iMac-inställningar. Till exempel kan du behöva välja startskiva från kontrollpanelen Startskiva igen. Mer information hittar du i Mac OS Hjälp.

Följande instruktioner finns med i filen som beskriver alla uppdateringar av fast programvara för iMac. På vissa iMac-modeller måste du använda ett uträtat gem eller liknande för att nå avbrottsknappen, som finns i fördjupningen på iMac-datorns högra sida.

  1. Dubbelklicka på symbolen för uppdatering av fast programvara för iMac så startar uppdateringen.
  2. Läs anvisningarna på skärmen och följ dem noga.
  3. På en /A-konfiguration visas ett meddelande om att iMacs fasta programvara måste uppdateras.


  4. På alla andra konfigurationer visas ett meddelande att du måste stänga av datorn och sätta i ett uträtat gem i programmerarknapphålet. Följ steg 5 till 9 för att slutföra uppdateringen.
  5. Klicka på Stäng av i dialogrutan för att stänga av datorn.
  6. Öppna portdörren på iMac-datorns högra sida och sätt i ett uträtat gem i programmerarknapphålet, det lägre av de två knapphålen.
  7. Fortsätt att hålla gemet i hålet och starta iMac-datorn genom att trycka ner och släppa upp strömknappen på din iMac eller på Apple USB-tangentbordet.
  8. När en lång ton hörs tar du ut gemet. En förloppsindikator visas längst ner på skärmen medan uppdateringen sker.
  9. Efter att iMac-datorn har startat igen visas, förutsatt att uppdateringen kunde utföras utan fel, ett meddelande om att den fasta programvaran är uppdaterad. Klicka på OK.


Om det visas ett meddelande att uppdateringen inte kunde utföras korrekt går du tillbaka till steg 1 och påbörjar uppdateringen på nytt.

Felsökning före installationen

Ett antal villkor måste vara uppfyllda innan en uppdatering av den fasta programvaran kan göras. Om dessa villkor inte är uppfyllda kommer ett antal fel att inträffa och resulterande dialogrutor visas på skärmen.

 • - om uppdateringsfilen har flyttats utanför den mapp som innehåller uppdateringens installationsprogram
 • - om uppdateringen körs på en dator som inte är en iMac
 • - om ett Mac OS-fel #123 inträffar
 • - om enheten är låst
 • - om den fasta programvaran inte känns igen
 • - om hårddisken inte har något ledigt utrymme kvar


Om uppdateringsfilen till iMac Firmware 3.0 inte kan hittas visas följande meddelande. Användaren har möjlighet att söka efter uppdateringsfilen eller avbryta uppdateringen.
Om uppdateringen av den fasta programvaran för iMac används på en annan dator än en iMac visas följande dialogruta.
Om ett Mac OS-fel inträffar visas följande dialogruta. Detta är en generell felmeddelandeplatshållare för alla typer av Mac OS-felmeddelanden.
Om enheten som uppdateras är låst visas följande dialogruta. (Den vanligaste orsaken till att en volym är låst är att du startar datorn från en CD-skiva. Se till att du startar datorn från hårddisken.)
Om den fasta programvaran på iMac inte känns igen utförs inte uppdateringen och följande sker.
Om Macintosh HD har slut på ledigt utrymme utförs inte uppdateringen och följande resultat returneras. Det måste finnas ca 2,5 MB ledigt utrymme på hårddisken för att uppdateringen av den fasta programvaran ska installeras korrekt.
Möjliga orsaker till att uppdateringen av den fasta iMac-programvaran inte fungerar

Det finns andra möjliga orsaker till att uppdateringen inte fungerar.

 • Om strömmen bryts under uppdateringen kan den fasta Boot ROM-programvaran skadas så att den inte blir åtkomlig.
 • Om en /A-konfiguration omstartas av misstag med ett gem slutförs inte uppdateringen. Stäng av strömmen under 15 sekunder och försök att utföra uppdateringen igen.

Obs! Kommandoraden Open Firmware ska inte användas för den här uppdateringen av den fasta programvaran. Om du försöker att uppdatera en iMacs fasta programvara med kommandoraden kan Boot ROM-programvaran skadas. Ändringar av iMacs öppna fasta programvara i kommandoradsläge stöds inte och resulterande skador på the processorn omfattas eventuellt inte av garantin.

Hur kan jag avgöra om ett system redan har uppdaterats

Installeraren av uppgraderingen av den fasta programvaran kontrollerar om uppdateringen behövs innan installationen sker och visar ett meddelande om uppdateringen inte är nödvändig. Om du är osäker på om datorn har uppdaterats kan du helt enkelt köra installeraren. Om den fasta programvaran har uppdaterats kommer installeraren att meddela det.

I Apple Systeminformation version 2.1.2 eller senare kan du också se vilken boot ROM-version som är installerad. Efter att du har startat Apple Systeminformation klickar du på fliken Systeminformation och sedan på triangeln bredvid "Produktionsinformation".

Publiceringsdatum: