Grunderna i Mac: VoiceOver

Mac OS X innehåller funktionen VoiceOver, en engelsk berättarröst som kan göra det enkelt för synskadade eller personer med lässvårigheter att använda Mac. När funktionen är aktiv läser en berättarröst upp webbsidor och textdokument som visas på datorn. Rösten berättar också hur arbetsytan ser ut och vad som händer på datorn.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Använd tangentbordet i stället för musen när du navigerar på datorn. Du kan trycka på knappar, flytta reglage, markera och avmarkera kryssrutor och mycket annat. Så här aktiverar du VoiceOver på datorn:

VoiceOver gör att synskadade kan använda en Mac med hjälp av tal.

  1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.

  2. Klicka på Hjälpmedel.

  3. Klicka på fliken Syn och aktivera VoiceOver genom att markera alternativknappen På.

  4. Anpassa VoiceOver genom att klicka på knappen Öppna VoiceOver Utility. Du kan justera berättarrösten, spårningen, navigeringen och mycket annat.

Tips: Vill du veta mer om VoiceOver? Läs i den inbyggda hjälpen på datorn (i Finder väljer du Mac Hjälpi menyn Hjälp. Skriv sedan VoiceOver i sökfältet).

 

↑ Jag vill gå till innehållsförteckningen för Grunderna för övergång. Jag vill gå till innehållsförteckningen för Anpassa min Mac
Publiceringsdatum: