Grunderna i Mac: Textredigerare

Textredigerare är en mycket flexibel ordbehandlare som medföljer OS X. Läs om redigeringsverktygen och de olika filformaten som stöds.

Med Textredigerare kan du skapa alla typer av dokument. Det finns verktyg för att formatera och layouta sidor, redigera och anpassa text, stavningskontroll, skapa tabeller och listor, arbeta med HTML och till och med lägga till musik- och filmfiler. Nedan visas några av alla saker du kan göra med Textredigerare.

Textredigerare låter dig göra mer än bara redigera text. Ta en titt på allt du kan göra med dina dokument.
 

  1. Öppna Textredigerare i mappen Program eller med Launchpad (OS X Lion och Mountain Lion).

  2. Sätt igång och skriv din text i fönstret. Om du vill ändra textjusteringen från vänsterjusterad markerar du texten och klickar på en av justeringsknapparna i verktygsfältet. Du kan justera texten åt vänster, åt höger, mot mitten eller mot båda marginalerna.

  3. Stavningen kontrolleras automatiskt när du skriver. Ord som anses felskrivna stryks under med en röd prickad linje. Om du vill ha hjälp med rättstavning markerar du först ordet. Välj sedan menyn Redigera, därefter Stavning och grammatik och slutligen Visa stavning och grammatik i undermenyn. Då öppnas fönstret Stavning. I fönstret visas förslag på rättstavade ord. Rätta stavningen genom att markera rätt ord och klicka på Ändra. Textredigerare korrigerar automatiskt stavningen medan du skriver eller ger dig stavningsalternativ för det ord som du håller på att skriva.

  4. Ändra typsnitt genom att välja Format, välja Typsnitt > Visa typsnitt. Markera ett teckensnitt och en teckenstorlek i fönstret som öppnas. Du kan också lägga till en understrykning och en genomstrykning, ändra textfärgen och lägga till skuggningar i snabbmenyerna överst i fönstret.

  5. Lägg till en bild, musikfil eller filmfil genom att dra filen från ett Finder-fönster till dokumentet.

  6. Skapa en lista genom att välja en stil på listan från listpopupmenyn. Du kan välja alternativ som punkter, siffror eller bokstavslistor.

  7. Börja skriv listan. Avsluta listan genom att välja Inget i listpopupmenyn.


    I stället för att skapa punktlistor eller sifferformat manuellt väljer du popupmenyn Listor och låter Textredigerare skapa listor automatiskt

  8. Skapa en tabell genom att välja menyn Format och sedan välja Tabell. Ange hur många rader och kolumner du vill ha, välj textjustering, kanttjocklek och kantfärg samt bakgrundsfärg. Textredigerare-dokumentet uppdateras medan du gör ändringarna.

 Tips! I OS X Mountain Lion går det att använda Diktering och få Textredigerare att skriva det du säger.

Vill du lära dig mer om Textredigerare? Titta till den inbyggda Textredigerare-hjälpen på Mac-datorn (i Textredigerare väljer du Textredigerare Hjälp från menyn Hjälp).
Publiceringsdatum: